جزوه های مهندسی مکانیک پارسه
کنترل
156 صفحه

سرفصلهای جزوه :

  1. مفاهیم اولیه کنترل
  2. مدلسازی سیستمهای دینامیکی
  3. نمایش سیستمهای دینامیکی
  4. پاسخ زمانی سیستمهای کنترل
  5. پایدارسازی سیستمهای کنترل
  6. خطاهای حالت ماندگار
  7. مکان هندسی ریشه ها
  8. پاسخ فرکانسی سیستمهای کنترل
  9. دیاگرام بد
  10. جبران کننده ها و کنترلرها

نام فايل
حجم فايل
دانلود فايل
جزوه کنترل پارسه 1000.05 KB فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]