اشکفت دوفیری
این اشکفت که غاری طبیعی است با ساختمانی بر جا مانده از دوران صفویه در شمال روستای بن زرد یاسوج واقع شده است . ‌
● اشکفت سیاه


این اشکفت در قسمت بالایی کوهی در شمال روستای چالموره قرار دارد. درون غار پوشیده از کود حیوانی و خاکستر است.در بیشتر بخشهای جنوبی غار، کف صخره مشخص است.
غار اشکفت دوفیری

در عوض در بخش شمالی کف غار دیده نمی شود و به نظر عمق بیشتری دارد. در جلوی دهانه غار نهشته بسیاری قرار دارد. مقابل غار سکویی از تخته سنگهای بزرگ چیده شده است که چندان قدیمی نیستند وبه نوعی به استفاده بومیان در دوره اخیر مربوط می شود. این محوطه در اقلیمی معتدل و نیمه کوهستانی قرار دارد. میزان بارش در این منطقه چندان زیاد نیست و زمینها جز در بهار پوشش گیاهی چندان خوبی ندارند.در اثر فرسایش ناشی از عوامل طبیعی، قسمتهایی از اشکفت فروریخته و به نظر می رسد در نتیجه فعالیتهای انسانی بخشهایی ازآن دستکاری شده است.

● اشکفت داودی
اشکفت داودی در فاصله تقریبا ۹ کیلومتری شرق دیشموک ودر داخل تنگ فارتق واقع شده است . این اثر غاری است تقریباً مثلثی شکل که با شیبی تند به جاده تنگ فارتق منتهی می شود. ارتفاع این غار، از سطح جاده در حدود ۲۵ متر است. در بخش های بیرونی این غار بقایای ابزارهای سنگی نظیر ریزتیغه وتراشه وغیره به چشم می خورد قدمت آثار این غار به دورهِ پیش از تاریخ می رسد.
منبع : دلگرم