بدون شک یکی از با عظمت ترین و زیباترین آبشارهای ایران آبشار بیشه است آبشاری که در استان لرستان، در جنوب غربی شهرستان درود و120 کیلومتری خرم آباد قرارگرفته است این آبشار از ترکیب آبشارهایی درست شده است که همگی از فراز کوه و از میان درختان انبوه آن منطقه به زمین ودر آخر، سر از رودخانه سزار در می آورند،ارتفاع این آبشار در حدود 48 متراست.
موقعیت:
آبشار بیشه در روستایی با همین نام قرار دارد.نزدیک ترین شهر به این آبشار دورود است که تقریبا 35 کیلومترفاصله دارد. برای بازدید ازاین آبشار گردشگران میتوانند از دومسیرماشین رو و یک مسیر که با قطار میباشد خود را به این آبشار برسانند ایستگاه بیشه نام ایستگاهی است که شما را به آبشار میرساند.
مسیر اول:
کسانی که از سمت بروجرد –الیگودرز و ازنا – وحتی خرم آباد قصد رفتن به سمت آبشار را دارند میتوانند از شهر دورود خود را به این آبشار برسانند البته برای خرم آباد مسیر بهتری هست که در مسیر دوم ذکر می شود .با رساندن خود به درود به سمت جنوب این شهر که مسیر ارتباطی دورود-سپید دشت هست حرکت کنید بعد از عبور از روستای لنج آباد به روستایی به نام بیشه میرسیم که آبشار در آن قرار گرفته است .مسیر از دورود به سمت آبشار آسفالته نمی باشد.
مسیر دوم:
این مسیر بیشتر مورد استفاده کسانی میباشد که میخواهند از شهر خرم آباد به سمت آبشار بروند به همین منظور ابتدا باید از بزرگراه خرم آباد درود استفاده کنیم ، بعد از طی کردن 8 کیلومتر از مسیر به سه راهی میرسیم که ادامه بزرگراه به سمت دورود وراه وسط به سمت سپید دشت میرود پس راه وسط یعنی جاده آسفالته که ما را به سمت سپید دشت میبرد را انتخاب می کنیم و بعد از گذراندن 73 کیلومتر از راه به سپیددشت میرسیم از سپید دشت دو مسیر برای ادامه وجود دارد که یکی مسیر مستقیم شول آباد است که شما را به دوراهی الیگودرز –بزنوید می کشاند و مسیر دیگر مسیر انحرافی است به سمت چپ که شما را اول به روستای بیشه و سپس به دورود می رساند.
منبع: فلات ایران