در بسیاری از مسائلی که در آن‌ها با ‏dna‏ سر و کار داریم نقش خواص مکانیکی آن ‏در مقیاس‌های مختلف نمایان می‌شود. این خواص در مقیاس میکرومتری معمولاً ‏شامل ساختارهای پیچیده هندسی مثل ابرپیچه‌ها است که فرایندهای سلولی را تحت ‏تاثیر قرار می‌دهند. اما در مقیاس نانومتری نیز مسائل پیچیده‌ای وجود دارند که بدون ‏داشتن دانشی بالا از خواص نانومکانیکی این پلیمر امکان درک درست آن‌ها وجود ‏نخواهد داشت. در این مقاله به معرفی برخی از مسائلی خواهیم پرداخت که برای ‏بررسی آن‌ها به مطالعه خواص نانومکانیکی ‏dna‏ احتیاج داریم.‏