قیمت روز خودروهای صفر ارزان‌قیمت بازار تهران در روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه به شرح زیر است: