آموزش تصویری (دیاگرام) کاتای هیان یوندان+دانلود فیلم آموزشی از پاتوق یو به طور مستقیم دانلود کنید

"هیان یوندان" چهارمین کاتای شوتوکان کاراته:+فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]