درود به همه دوستان

در این پست قصد داریم سوالات و پاسخ تشریحی دروس هماهنگ کشوری سال سوم دبیرستان خرداد ماه 93 رو در اختیار شما دوستان در

پاتوق یو

قرار دهیم

پس با ما همراه باشید


سوال و پاسخ تشریحی امتحان نهایی سال سوم
درنوبت امتحانی خرداد ماه سال‌ تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

برای دریافت هر سوال
بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .


دروس عمومی مشترک
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
زبان خارجی
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
توجه:در راهنمای تصحیح درس شیمی سوال ۱۵ قسمت ب به توضیح داخل پرانتز توجه شود.
ساعت امتحان
رشته تحصیلی
روز و تاریخ امتحان
۸ صبح
ریاضی فیزیک
علوم تجربی
ادبِیات وعلوم انسانی
علوم و معارف اسلامی
شنبه
27/02/1393
قرآن و تعلیمات دینی (۳)
دین و زندگی
قبل ازجدول
قرآن و تعلیمات دینی(۳)
دین و زندگی
قبل ازجدول
قرآن و تعلیمات دینی (۳)
دین و زندگی
قبل ازجدول
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
دوشنبه
۲۹/2/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
چهارشنبه
31/2/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
شنبه
3/3/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
دوشنبه
5/3/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
چهارشنبه
7/3/1393
زبان خارجی(۳)
قبل ازجدول
زبان خارجی(۳)
قبل ازجدول
زبان خارجی(۳)
قبل ازجدول
زبان خارجی(۳)
قبل ازجدول
شنبه
10/3/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
دوشنبه
12/۰۳/۱۳۹3
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
شنبه
17/3/1393
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
دوشنبه
19/3/1393
——–
———
جغرافیا (2)
اخلاق (2)
چهارشنبه
21/3/1393
ادبیات فارسی (3)
ادبیات فارسی (3)
ادبیات فارسی تخصصی
ادبیات فارسی تخصصی

منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]