برای آن‌که بتوانید برخورد بهتری با کودکان خود داشته و فرزندانی اجتماعی و قوی در زندگی خود داشته باشید این مقاله نکته هایی برای برخورد بهتر با کودکان بیان می کند.
تنبیه بدنی

تنبيه بدني چيزهاي اشتباهي را به کودکان مي‌آموزد . زماني‌که يک فرد بزرگسال، كودكي را كتك مي‌زند، بچه احساس عجز و نا اميدی می کند. اين احساسات باعث مي شود که کودک افسرده و پرخاشگر شود. زدن يک کودک حل مشکل را به او نمي‌آموزد. فقط به او مي‌آموزد که احساس بدي نسبت به خود داشته باشد و عزت نفس او پايين بيايد. عزت نفس پايين مي‌تواند تا آخر عمر همراه كودك باشد. مراقب آنچه که مي‌گوييد باشيد. معني کلمات مي‌تواند به اندازه كتك زدن، به آنها آسيب برساند ، بنابر اين خونسرد باشيد. تنبيه بدني باعث مي‌شود که بچه‌ها عصباني و رنجيده خاطر شوند و احساس دشمني کنند و بخواهند انتقام بگيرند. پس با گفتگو به بچه‌هايتان بياموزيد که آنها اشتباه کرده‌اند. تا زماني‌که آنها کوچک هستند، اطمينان حاصل کنيد که آنها قوانين خانواده را مي‌فهمند. اين قوانين، ايمني، وقت خواب، وقت غذا خوردن و... است.
نشان دادن راه درست از نادرست

به کودکان خود آموزش دهيد که شما مي‌خواهيد که آنها چگونه عمل کنند. چون کودکان اغلب نمي‌دانند چه كاري درست و چه كاري نادرست است. براي آموزش دادن به آنها صبور باشيد. تنبيه بدني مي‌تواند کودکان را درباره شناخت درست و غلط به اشتباه بيندازد. به كودكان خود ياد بدهيد که روش‌هاي غير مضر براي بيان احساسات خود به كار گيرند. سپس احساسات آنها را بپذيريد و به آنها نشان دهيد که مي‌فهميد و مراقب هستيد. وقتي شما کودک را تنبيه مي‌كنيد، به اين معنا است که کار شما درست است و حق با شما است. اين رفتار سبب مي‌شود كه كودك از بزرگسالش تقليد كند و در آينده هم به ديگران صدمه بزند. تنبيه بدني به احساسات بچه‌ها آسيب مي‌رساند، نمرات آنها در مدرسه افت پيدا مي‌کند. همچنين يافتن دوستان در مدرسه براي آنها کار دشواري مي‌شود. به آنها توجه کنيد، از كارهاي خوب او ستايش كنيد و اجازه بدهيد كودك بداند که شما او را به خاطر وجودش دوست داريد. تنبيه و بدرفتاري فيزيكي با كودك به آنان آموزش مي‌دهد که من بد هستم و بايد حرکات بدم را تا جايي که مي‌توانم ادامه دهم. نشان ندادن عکس العمل سریع

هنگامي‌که کودکتان بي‌ادبي مي‌کند، زود عکس العمل نشان ندهيد. به او مهلت دهيد. اين مسئله کودکتان را مدت کوتاهي از شما جدا مي‌کند. او را روي صندلي، پله يا در اتاقش قرار دهيد. سپس به او اجازه دهيد هنگامي‌که توانست خود را کنترل کند، به شما بپيوندد. اين به او آموزش مي‌دهد که شما به خاطر رفتار خوب برنده شده‌ايد.

به دلیل طولانی بودن مطلب ادامه :
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]