در بررسي پرونده مهرداد پولادي مشخص شد اين بازيکن يک سال ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد.
به نقل از فارس، جدايي مهرداد پولادي از پرسپوليس و پيشنهادهاي خارجي براي اين بازيکن باعث شده تا قرمزپوشان در جناح چپ دچار دغدغه شوند از همين رو مسئولان باشگاه پرسپوليس پرونده و قرارداد مهرداد پولادي را در باشگاه بررسي کردند که در نهايت به اين نتيجه رسيدند که اين بازيکن يک سال ديگر با باشگاه قرارداد دارد. البته در يکي از بندهاي قرارداد او نيز آمده در صورتي که پولادي بخواهد از پرسپوليس جدا شود 40 درصد از مبلغ انتقال را به باشگاه و 60 درصد به خودش مي‌رسد.فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]