خودرو جدید دنا

حدود ۱۲ سال پیش وقتی که برای نخستین بار اولین خودرو با نشان ملی روانه بازار شد، همگان این حرکت رو به جلو را سرآغاز تحول اساسی در صنعت خودروسازی کشور در نظر گرفتند، به خصوص این که سمند به فاصله اندکی از پژو پارس که خود از بهترین فیس لیفت بهره میبرد، عرضه شده بود. در طول این مدت، ایران خودرو سعی در به روز نگهداشتن و بهبود کیفی این خودرو داشته تا شاهد ظهور مدل هایی همچون سمند ال ایکس، سریر و سورن باشیم. در این میان، سورن بیش ترین تغییرات ظاهری را در مقایسه با سمند به خود می بیند تا عملا در کلاس بالاتری از آن قرار گیرد و در صنعت خودرو، این محصول تنها فیس لیفتی از سمند به حساب می آید تا هر چه بیش تر چهره آن را مطابق با مد روز حفظ کند. اما سومین خودروی ملی همانطور که از نام آن مشخص است، با اقتدار و قدرت، ورود خود را به بازار جشن میگیرد تا به راحتی بتوان آن را یک خودروی کاملا جدید خطاب کرد. بالاخره پس از مدتها انتظار، فرصتی پیش آمد تا دو دستگاه از این خودرو یک روز در اختیار ما قرار گیرد و اولین تجربه رانندگی با بهترین و به روزترین خودروی کاملا ایرانی، ماحصل آن باشد.
پیشینه
هر‌ اندازه‌ که‌ طراحی‌ سمند‌ در‌ زمان‌ عرضه‌ خود‌ به‌ بازار‌ مورد‌ توجه‌ قرار‌ گرفته‌ بود،‌این‌ موضوع‌ در‌ مورد‌ دنا‌ وضعیتی‌ به‌ مراتب‌ مهیج‌تر‌ به‌ خود‌ گرفته‌ است ،‌ چرا‌ که‌ برای‌ نخستین‌بار ،‌ با‌ خودرویی‌ روبه‌رو‌ هستیم‌ که‌ کاملا قابل‌ رقابت‌ با‌ استانداردهای‌ روز‌ طراحی‌ سایر‌ شرکت‌های‌ معتبر‌ خودروسازی‌ است ،‌ اما‌ این‌ رویه‌ از‌ کجا‌ آغاز‌ شد ؟ اواخر‌ سال‌۱۳۸۸‌ برای‌ اولین‌ بار‌ زمزمه‌های‌ طراحی‌ یک‌ خودروی‌ جدید‌ با‌ نشان‌ ملی‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ به‌ گوش‌ می‌رسید‌ تا‌ در‌ اقدامی‌ بی‌سابقه‌ تنها‌ کم‌تر‌ از‌ یک‌سال‌ بعد‌ شروع‌ پروژه‌ سومین‌ خودروی‌ ملی‌ کلید‌ بخورد .‌ همین‌ رکورد‌ در‌فرایند‌ تکمیل محصول‌ جدید ،‌ به‌ خودی‌ خود،‌عزم‌ راسخ‌ دست‌اندرکاران‌ این‌ پروژه‌ را‌ برای‌ ساخت‌ خودرویی‌ کاملا متفاوت‌ و‌ هم‌ سو‌ با‌ استاندارد‌های‌ جهانی‌ نشان‌ می‌داد .‌ تنها‌ یک‌ سال‌ و‌ اندی‌ بعد ،‌ اولین‌ نمونه‌ دنا‌ در‌ مراسمی‌ به‌ صورت‌ رسمی‌ رونمایی‌ شد‌ تا‌ در‌همان‌ هنگام‌ نیز‌ اکثر‌ منتقدان‌ را‌ به تقدیر‌ از‌ تیم‌ پروژه‌ و‌ تحسین‌محصول‌ نهایی‌ وادار‌ کند.‌
خودرو جدید دنا

طراحی بدنه

با‌ این‌ که‌ دنا‌ در‌ بخش‌هایی‌ از‌ پلتفرم سمند‌ استفاده‌ می‌کند ،‌ ولی‌ به‌ راستی‌ باید‌ آن‌ را‌ خودرویی‌ کاملا متفاوت‌ دانست.‌خوش‌بختانه‌ اندک‌ انتقادهایی‌ که‌ به‌ برخی‌ از‌ فیس‌ لیفت‌های‌ انجام‌شده‌ توسط‌ ایران‌خودرو‌ در‌ میان‌ منتقدان‌ وجود‌ دارد ،‌ در‌ مورد‌ دنا‌ در‌ حداقل‌ میزان‌ خود‌ قرار‌ دارد .‌ البته‌ شاید‌ بتوان‌ همچنان‌ در‌ مورد‌ طراحی‌ دنا‌ نیز‌ قلم‌ نقد‌ را‌ برداشت‌ و‌ نوشت،‌ اما‌ پیش‌ از‌ آن‌ باید‌ دید‌ که‌ جدیدترین‌ محصول‌ ایران‌خودرو‌ در‌ طراحی‌ ظاهری‌ چه‌ برای‌ عرضه‌ دارد‌ و‌ در‌ مقایسه‌ با‌ دیگر‌ خودروهای‌ داخلی‌ و‌ حتی‌ برخی‌ از‌ خودروهای‌ وارداتی‌ چه‌ برتری‌هایی‌ دارد . کار‌ را‌ از‌ بخش‌ جلویی‌ خودرو‌ شروع‌ می‌کنیم،‌جایی‌ که‌ طبیعتا‌ همانند‌ تمامی‌ خودروها‌ به‌ عنوان‌ چهره،‌بیش‌ترین‌ توجهات‌ را‌ به‌ سوی‌ خود‌ جلب‌ می‌کند .‌ مطمئنا‌ طراحان‌ به خوبی‌ این‌ موضوع‌ را‌ می‌دانستند،‌ زیرا‌ دنا‌ در‌ این‌ نما‌ بدون‌ شک‌ بهترین‌ نتیجه‌ را‌ در‌ میان‌ تمام‌ مدل‌های‌ تولیدی‌ و‌ فیس‌ لیفت‌ شده‌ داخلی‌ و‌ حتی‌ برخی‌ از‌ محصولات خارجی‌ به‌ دست‌ می‌آورد. چراغ‌های‌ بزرگ‌ جلو‌ با‌ شکل‌ تهاجمی‌ و‌ جذاب‌ خود،‌ سعی‌ بر‌ آن‌ دارند‌ تا‌ با‌ شیشه‌ کریستالی‌ خود‌ نظر‌ بیننده‌ را‌ به‌ سوی‌ گرافیک‌ داخلی‌ این‌ مجموعه‌ متمایل‌ کنند .‌ هر‌چند‌ کشیدگی‌ این‌ چراغ‌ها‌ بر‌ روی‌ گل‌ گیر‌ها‌ مطابق‌ با‌ رویه‌ موجود‌ جهانی‌ است ،‌ استفاده‌ از‌ رفلکتور‌ جدید‌ نیز‌ در‌ افزایش‌ ابهت‌ این‌ بخش‌ موثر‌ بوده‌ است .‌ چراغ‌های‌ کوچک‌ خودرو‌ مجهز‌ به‌ تکنولوژی‌ ال‌ایی‌دی‌ است‌ که‌ حرفه‌ای گل سرسبد محصولات ایران خودرو زیر ذره بین قرار گرفت .اولین تجربه رانندگی با دنا
چراغ‌های‌ بزرگ عقب که از گرافیک داخلی کریستالی و شفاف‌ بهره‌ می‌برند‌ و‌ مجموعه‌ چراغ‌های‌ استاندارد‌ ال‌ایی‌دی‌ را‌ نیز‌ در‌ داخل‌ خود‌ می‌بینند ،‌ بدون‌ شک‌ نقش‌ اصلی‌ را‌ در‌ شکل‌ دهی‌ به‌ ویژگی‌های‌ این‌ بخش‌ بر‌ عهده‌ دارند .‌ درِ‌ صندوق‌ عقب‌ نیز‌ با‌ الهام‌ از‌ در پوش‌ موتور ،‌ از‌ خط‌ برجسته‌ یک‌ تکه‌ روی‌ سطح‌ خود‌ سود‌ می‌برد‌ تا‌ به‌ نوعی‌ در‌ تضاد‌ با‌ سپر‌ ساده‌ عقب‌ باشد .‌ استفاده‌ از‌ یک‌ چراغ‌ مه‌ شکن‌ عقب‌ در‌ بخش‌ پایینی‌ سپر‌ و‌ تعبیه‌ سوییچ‌ برای‌ باز‌ کردن‌ در‌ صندوق،‌ از‌ جمله‌ نکات‌ قابل‌ ذکر‌ در‌ این‌ نما‌ به‌ شمار‌ می‌آیند.
خودرو جدید دنا

نمای داخلی

بدون‌ هرگونه‌ اغراق ،‌ کل‌ فضای‌ داخلی‌ دنا‌ را‌ باید‌ یک‌ شاهکار‌ در‌ تولیدات‌ داخلی‌ به‌ حساب‌ آورد‌ که‌ از‌ کیفیت‌ مونتاژ‌ و‌ ساخت‌ بسیار‌ خوبی‌ نیز‌ بهره‌ می‌برد .‌ در‌ این‌ قسمت،‌ فرمان‌ چند منظوره‌ چهار پره‌ و‌ جدید‌خودرو‌ که‌ کلید‌های‌ کنترل‌ سیستم‌ صوتی‌ در‌ سمت‌ چپ‌ و‌ کروزکنترل‌ در‌سمت‌ راست‌ غربیلک‌ را‌ بر‌ روی‌ خود‌ می‌بیند‌ در‌ کنار‌ نشان‌ دهنده‌های‌ بسیار‌ مدرن ،‌ جذاب‌ و‌ اسپرت‌ جلو آمپر‌ موجب‌ تحسین‌ هر‌ بیننده‌ خواهد‌ شد .‌ کنسول‌ وسط‌ داشبورد‌ که به‌ صورت‌ استاندارد ،‌ صفحه‌ نمایش‌ لمسی‌ رنگی‌ با‌ وضوح‌ بالا و‌ سیستم‌ تهویه‌ مطبوع‌ اتوماتیک‌ را‌ به‌ خود‌ می‌بیند،‌ با‌ شیب‌ ملایمی تا‌ نزدیکی‌ اهرم‌ تعویض‌ دنده‌ پیش‌ رفته‌ تا‌ به‌ لطف‌ تزیینات‌ طرح‌ چوب‌ در‌ حاشیه‌های‌ طرفین،‌ حالتی‌ لوکس‌ را‌ برای‌ این‌ محصول‌ ملی‌ به‌ ارمغان‌ آورد .‌ دنا‌ به‌ صورت‌ استاندارد‌ از‌ کیسه‌های‌ هوا‌ برای‌ راننده‌ و‌ سرنشین‌ جلو‌ برخوردار‌ است،‌ ضمن‌ این‌ که‌ امکان‌ سفارش‌ دو‌ نوع ترکیب‌ رنگ‌ برای‌ داخل‌ اتاق‌ وجود‌ دارد‌ تا‌ کاملا برتر‌ و‌ متمایزتر‌ از‌ هم‌ کلاسان خود‌ به‌ چشم‌ آید .‌ طراحان‌ تا‌ حد‌ ممکن‌ سعی‌ کرده‌اند‌ که‌ از‌ فضاهای‌ موجود‌ به‌ نحو‌ احسن‌ استفاده‌ کنند‌ که‌ نتیجه‌ کار ،‌ وجود‌ فضاهای‌ مختلف‌ ) حتی‌ در‌ درهای‌ عقب (‌برای‌ قرار‌دادن‌ وسایل‌ است،‌چیزی‌ که‌ برخی‌ محصولات داخلی‌ از‌ کمبود‌ آن‌ رنج‌ می‌برند.
تجربه رانندگی
دنا‌ در‌ حال‌ حاضر‌ با‌ دو‌ پیشرانه‌ بنزین‌ سوز‌ در‌ فهرست‌ تولید‌ شرکت‌ قرار‌ گرفته‌ که‌ البته‌ در‌ ادامه ،‌مدل‌ پرقدرت‌تر‌ این‌ خودرو‌ با‌ پیشرانه‌ توربوشارژ‌ نیز‌ به‌ این‌ دو‌ مدل‌ اضافه‌ خواهد‌ شد.‌ خودروهای‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ این‌ بررسی‌ هر‌ دو‌ مجهز‌ به‌ پیشرانه‌ EF7‌ (موتور‌ ملی ) بودند‌ که‌ در‌ مقایسه‌ با‌ نمونه‌ دو لیتری‌ ایکس‌یو‌ام ،‌ با‌ وجود‌ حجم‌ کم‌تر ،‌ قدرت‌ بیش‌تری‌ را‌ در‌ اختیار‌ راننده‌ قرار‌ می‌دهد .‌
با قرار‌ گرفتن‌ پشت‌ فرمان‌ دنا‌ و‌ تنظیم‌ صندلی‌ها‌ و‌ آیینه‌ ها که‌ همگی‌به‌ سادگی‌ و‌ به‌ صورت‌ برقی‌ انجام‌ می‌شود ،‌ پیشرانه‌ پرتوان‌ خودرو‌ را‌ روشن‌ می‌کنیم.‌نخستین‌ نکته‌ که‌ در‌ دنا‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند‌ عایق‌بندی‌ بسیار‌ عالی‌ اتاق‌ است ،‌ به‌ طوری‌ که‌ به‌ سختی‌ می‌توان‌ صدای‌ موتور‌ را‌ در‌ این‌ فضا‌ شنید .‌ با‌ فشار‌ دادن‌ پدال‌ گاز،‌صدای‌ بم‌ و‌ در‌مکان‌معمول راهنماها‌ واقع‌ در‌ حاشیه‌ بیرونی‌ تعبیه‌ شده‌اند‌ و‌ به‌ خصوص‌ در‌ تاریکی‌ نمای‌ زیبایی‌ را‌ برای‌ دنا‌ به‌ وجود‌ می‌آورند .‌ مطابق‌ معمول،‌دو‌ پروژکتور‌مه‌شکن‌نیز‌ در‌ پایین‌ سپر‌ قرار‌ داده‌ شده‌اند‌ تا‌ تکمیل‌ کننده‌ سیستم‌ روشنایی‌ جلو‌ باشند.‌جلو پنچره‌خودرو‌ برای‌ هر چه‌ اسپرت‌تر‌شدن‌خودرو،‌فاق د‌ هر‌ گونه‌ پره‌های‌ تزیینی‌ افقی‌ یا‌ عمودی‌ است‌ تا‌ تنها‌ با‌ اتکا به‌ پوشش‌ لانه زنبوری‌ که‌ در‌ بخش‌ ورودی‌های‌ هوای‌ پایین‌ سپر‌ نیز‌ به‌ کار‌گرفته‌شده،‌ چهره‌ای‌ خشن‌ از‌ دنا‌ را‌ تداعی‌ کند .‌ درپوش‌ پیشرانه‌ که‌ در‌ مقایسه‌ با‌ هر‌ دو‌ مدل‌ خانواده‌ سمند‌ (سمند‌ و‌ سورن) با‌ کشیدگی‌ بیشتری‌ همراه‌ است ،‌ با‌ یک‌ خط‌ سرتاسری ،‌ شکلی‌ عضلانی برای آن‌ ایجاد‌ کرده‌ و‌ قدرت‌ را‌ به‌ بیننده‌ القا‌ می‌کند . در‌ نمای جانبی‌ با‌ دستگیره‌های‌ جدیدی‌ که‌ تا‌کنون‌ در‌ محصولات ایران‌خودرو‌ به‌ کار‌گرفته‌ نشده‌ است‌ رو‌به‌رو‌ هستیم که‌ به‌ دستگیره‌ بنزی‌ معروف‌ است .‌ اعمال‌ برخی‌ تغییرات‌ هر چند‌ کوچک‌ در‌ این‌ قسمت‌ می‌تواند‌ تاثیر‌ شگرفی‌ در‌ نمای‌ جانبی‌ خودرو‌ داشته‌ باشد‌ که‌ به‌ طور‌ مثال‌ باید‌ به‌ فالپ‌ بغل‌ یا‌ همان‌ رکاب‌ اشاره‌ داشت.‌نخستین نکته که در دنا جلب توجه میکند عایق بندی بسیار عالی اتاق است پیشرانه ۱۱۴ اسبی ایی‌اف۷، احساس بسیار خوب‌ و‌ هیجان انگیزی‌ در‌ راننده‌ به‌ وجود‌ می‌آورد .‌ به‌ واسطه‌ طراحی‌ بسیار‌ خوب‌ فرمان‌ و‌ارگونومی‌ مناسب‌ کابین ،‌ به‌ راحتی‌ می‌توانید‌ خود‌ را‌ مسلط‌ بر خودرو‌ بیابید‌ تا‌ فشار‌ دادن‌ بر‌پدال‌ گاز‌ کار‌ چندان‌ دشواری‌ نباشد!خودرو جدید دنا

برای‌ این‌ که‌ حداکثر‌ فشار‌ را‌ بر‌ خودرو‌ وارد‌ کنیم‌ و‌ البته‌ در‌ گرمای‌ بسیار‌ زیاد‌ تیر ماهی ،‌ سیستم‌ تهویه‌ مطبوع‌ در‌ تمام‌ مدت‌ روشن‌ بود‌ که‌ با‌ این‌ وجود ،‌ دنا‌ در‌ شتاب‌گیری‌ اولیه‌ و‌ افزایش‌ سرعت‌های‌ ثانویه‌ عملکرد‌ بسیار‌ خوبی‌ از‌ خود‌ نشان‌ داد .‌ با‌ رسیدن‌ به‌ دنده‌ سه ،‌ خودرو‌ در‌ حالت‌ کولر‌ روشن‌ تا‌ حدودی‌ برای‌ شتاب‌گیری‌ با‌کندی‌ عمل‌ می‌کند‌ ولی‌ با‌ خاموش‌ کردن‌ تهویه‌ اتوماتیک،‌این‌ موضوع‌ تا‌ حدود‌ زیادی‌ رفع‌ می‌شود .‌ دنا‌ در‌ پیچ‌های‌ جاده‌ دقیقا‌ حس‌ استحکام‌ برادر‌ بزرگ‌ خود‌ یعنی‌ سمند‌ را‌ به‌ راننده‌ منتقل‌ می‌کند،‌ضمن‌ این‌ که‌ سیستم‌ تعلیق‌ آن‌ به‌ راحتی،‌ بیش‌تر‌ ضربات‌ وارده‌ به‌ چرخ‌ها‌ را‌ در‌ خود‌ جذب‌ می‌کند‌ تا‌ سرنشینان‌ از‌ راحتی‌ مناسبی‌ برخوردار‌ باشند.‌ کار‌ با‌ سیستم‌ ره‌یاب‌ ماهواره‌ای‌ دنا نیز‌ جذابیت‌های‌ خاص‌ خود‌ را‌ دارد .‌ در‌ حالت‌ کلی ،‌ موقعیت‌ قرار‌ گیری‌ صفحه‌ نمایش‌ در‌ جایی‌ است‌ که‌ راننده‌ با‌ بیش‌ترین‌ تمرکز‌ بر‌ رانندگی‌ می‌تواند‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ و ضعیت‌ مورد‌ نظر‌ خود‌ اقدام‌ کند،‌ هر‌ چند‌ همه‌ تنظیمات‌ با‌ دکمه‌های‌ نصب‌ شده‌ بر‌ روی‌فرمان‌ نیز‌ قابل‌ انجام‌ است .‌ البته‌ پیشنهاد‌ می‌شود‌ هنگامی‌ که‌ عینک‌ پوالریزه‌ بر‌ چشم‌ دارید‌ از‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ این‌ نوع‌ صفحه‌ نمایش‌ها‌ و‌ از‌ جمله‌ صفحه‌ نمایش‌ کوچک‌تری‌ که‌ در‌ میان‌ نشانگرهای‌ سرعت‌ و‌ دور‌ موتور‌ قرار‌ گرفته‌ خودداری‌ کنید ،‌ چون‌ اعداد‌ و‌ ارقام‌ را‌ به‌ خوبی‌ نخواهید‌ دید.‌ سیستم‌ ترمز‌ دنا‌ به‌ واسطه‌ مجهز‌بودن‌ به‌ دیسک‌ در‌ هر‌ چهار‌ چرخ‌ و‌ همچنین‌ سیستم‌های‌ ضدقفل‌ و‌ توزیع‌ الکترونیکی‌ نیرو‌ بین‌ چرخ‌ها ،‌ تقریبا‌ در‌ هر‌ شرایطی‌ اعم‌ از‌مسیر‌ لغزنده‌ که‌ در‌هنگام‌ تست‌ آزمایش‌ شده‌ است،‌ این‌ اطمینان‌ را‌ به‌ راننده‌ می‌دهد‌ تا‌ با‌ تسلط‌ بیش‌تری‌ به‌ رانندگی‌ بپردازد.‌در‌ مدل‌های‌ مورد‌ بررسی‌ که‌ تجاری‌ نشده‌ بودند،‌ترمز‌ دستی‌ نیاز‌ به‌ رگلاژ داشت‌ که‌ چندان‌ جدی‌ به‌ نظر‌ نمی‌رسید . هنگام‌ راندن‌ دنا ،‌ صندلی‌ها از‌ راحتی‌ خوبی‌ برخوردارند‌ و‌ در‌ مجموع ،‌ در برگیرندگی‌ قابل‌ قبولی‌ را‌ در‌ اختیار‌ راننده‌ و‌ سرنشین‌ جلو‌ قرار‌ می‌دهند .‌ وضعیت‌ قرار‌گیری‌ سرنشینان‌ در‌ ردیف‌ عقب‌ نیز‌ اگر‌ افراد ،‌ قدی‌ بلند‌تر‌ از‌ ۱۸۵‌ سانتی‌ متر‌ نداشته‌ باشند،‌حتی‌ برای‌ مسافرت‌های‌ نسبتا‌ طولانی نیز‌ مناسب‌ است .‌ نکته‌ مثبت‌ دیگر‌ دنا‌ که‌ در‌ میان‌ خانواده‌ها‌ هم‌ طرفداران‌ بسیاری‌ دارد ،‌ ظرفیت‌ زیاد‌ صندوق‌ عقب‌ و‌ از‌ آن‌ مهم‌تر،‌ دهانه‌ عریض‌ این‌ صندوق‌ است‌ تا‌ قرار‌دادن‌ وسایل‌ مختلف‌ در‌ آن‌ به‌ راحتی‌ امکان‌پذیر‌ باشد .‌سان‌ روف‌ نیز‌ از‌ جمله‌ تجهیزاتی‌ است‌ که‌ در‌ آینده‌ نزدیک‌ توسط‌ شرکت‌ خودروهای‌ سفارشی‌ ایران‌خودرو‌ (آپکو) به‌ صورت‌ فابریک‌برای‌ دنا‌ قابل‌ عرضه‌ خواهد‌ بود.در‌ مجموع ،‌ دنا‌ را‌ باید‌ بهترین‌ محصول‌ ایران‌خودرو‌ و‌ صنایع‌ خودروسازی‌ کشور‌ تاکنون‌ دانست‌ که‌ علاوه بر‌ داخل ،‌ توانایی‌ عرضه‌ موفقیت‌ آمیز‌ در‌ بازارهای‌ خارجی‌ را‌ نیز‌ به‌ خوبی‌ دارد‌ تا‌ توانمندی‌ مهندسان،‌طراحان‌ و‌ متخصصان‌ داخلی‌ بیش‌ از‌ پیش‌ بر‌ همگان‌ مشخص‌ شود .‌ در‌ ادامه ،‌ مشخصات‌ فنی‌ دنا‌ به‌ همراه‌ برخی‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و‌ رفاهی‌ آن‌ ذکر‌ شده‌ است.خودرو جدید دنا

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]