نکات مهم در زمان انتخاب رشته تحصیلی
1-انتخاب رشته تحصیلی خیلی مهم و سرنوشت ساز است. زیرا کوچکترین اشتباه، بی تدبیري، جو زدگی و برخورد و تصمیم گیري از سر احساس میتواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد

٢ - این مرحله، خیلی مهم است زیرا در طی آن فرد داوطلب باید میزان علاقه و توانایی خود براي ورود در رشته هاي مختلف دانشگاه را به درستی و دقت بسنجد و تصمیمی منطبق بر واقعیات و متناسب با توانایی و علاقه خود بگیرد. در نظر داشتن علاقه صرف، بدون توجه به میزان توانایی و استعداد، می تواند فرد داوطلب را در انتخاب مسیر آینده تحصیلی و حتی کاري اش با مشکل مواجه سازد. این حساس و مهم بودن مرحله انتخاب رشته، اقتضا می کند تا داوطلبان ورود به دانشگاه با حوصله، دقت، مطالعه و استفاده از تجارب و مشورت افراد امین و مطلع به عبور موفق از این مرحله بپردازند.لذا توجه به نكات ذيل را بسيار ضروري مي داند:

1. قبل از انتخاب رشته با خانواده و مشاوران آگاه مشورت کنید.

2. در انتخاب رشته با توجه به استعداد، توانایی، علاقه و شناخت خود، خودتان تصمیم آگاهانه بگیرید، زیرا ممکن است تغییر یا انتقال رشته براي شما مقدور نباشد ، قبل ازانتخاب رشته در باره موقعیت جغرافیایی و جایگاه علمی دانشگاه و رشته مورد نظر خود مطالعه و بررسی لازم را انجام دهید.

3. دفترچه راهنماي انتخاب رشته را خودتان به دقت مطالعه کنید و هنگام دریافت برگه انتخاب رشته به اطلاعیه ها و نکاتی که سازمان سنجش یا دانشگاه ها در مورد ظرفیت و شرایط پذیرش منتشر می کنند توجه نمایید.

4. براساس نمره و رتبه خود انتخاب رشته نمایید زیرا انتظار بالاي شما ممکن است باعث از دست دادن موقعیت هاي دیگر باشد که در آینده به راحتی نتوانید بدست آورید.

5. هرگز به انتخاب رشته کامپیوتري اکتفا نکنید زیرا کامپیوتر نمی تواند استعداد، علاقه و شخصیت شما را در نظر بگیرد. اما می توانید از انتخاب رشته کامپیوتري به عنوان راهنما کمک بگیرید.

6. طوري انتخاب رشته کنید که رشته اول بر دوم، دوم بر سوم، و سوم بر چهارم و ... بر دیگري برتري داشته باشد.

7-انتخاب اول با انتخاب آخر از نظر اولویت نمره تفاوتی ندارد، سعی کنید اولویت شما بر اساس استعداد و علاقمندي تان، رشته و دانشگاهی که انتخاب می کنید، باشد.

8-امکان ادامه تحصیل در بعضی از رشته ها مقدور نیست یا به سختی ممکن است؛ در انتخاب اینگونه رشته ها دقت کنید.

9-در صورتی که مجاز به انتخاب رشته در هر یک از رشته هاي دانشگاه پیام نور یا غیرانتفاعی هستید، رشته هاي این دانشگاه را انتخاب کنید.

10.رشته شبانه و پیام نور شهر خود یا شهرهاي نزدیک را انتخاب نمایید زیرا اولاً سهمیه اختصاص یافته براي شما بیشتر است و ثانیاً امکانات خوابگاهی در دانشگاه هاي شبانه وجود ندارد.

11.بعضی از رشته هاي شبانه، غیرانتفاعی و پیام نور شهر خود را در اولویت نسبت به شهرهاي دور دست انتخاب نمایید

12.با توجه به سهمیه قطب، استان و ناحیه شهر خود انتخاب رشته کنید زیرا تقریباً هفتاد درصد سهمیه اختصاص یافته به این مناطق مربوط به شماست.

13.شانس خود را در انتخاب رشته هاي شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و نیمه حضوري امتحان کنید زیرا در صورت عدم ثبت نام و ادامه تحصیل در سال آینده از شرکت در کنکور سراسري محروم نخواهید ماند

14.داوطلبانی که با مدرك کاردانی در کنکور سراسري شرکت کرده اند مجاز به انتخاب همه رشته ها نیستند و باید مطابق دفترچه انتخاب رشته عمل کنند.

15.داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه اند حق انتخاب رشته در دانشگاه هاي شبانه و نیمه حضوري را دارند. اما افرادي که تمایل به انتخاب رشته دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی دارند، در صورتی که مجاز به انتخاب رشته در این دانشگاه ها باشند، می توانند انتخاب رشته نمایند.

17..پذیرش در بعضی از رشته ها مانند رشته هاي نیمه متمرکز انصراف از تحصیل ندارد بنابراین در انتخاب این گونه رشته حداکثر دقت لازم صورت پذیرد

18. فقط با افراد خبره و آگاه که با شرایط و نحوه پذیرش دانشجو طبق دفترچه راهنماي انتخاب رشته امسال آشنایی کامل دارند مشورت نمایید. زیرا هر سال نحوه گزینش و شرایط پذیرش در بعضی از رشته ها تغییر می کند.

19-در نحوه گزینش، شرایط پذیرش دانشجو و شرایط خاص بعضی از رشته ها به موارد ذیل دقت نمایید:

-گرایش خاص بعضی از رشته ها.

-جنس پذیرش رشته هاي مختلف.

-ظرفیت پذیرش مربوط به سازمان ها و نهادهاي مختلف مانند آموزش و پرورش درمراكز تربيت معلم.

-گزینش خاص دانشجو در برخی از دانشگاه ها و بعضی رشته ها مانند دانشگاه امام صادق(ع) و رشته هاي نمیه متمرکز.

-نوع سهمیه پذیرش داوطلب و نوع پذیرش دانشجو در رشته هاي سهمیه دار.

22) حداکثر دقت لازم را در تنظيم فرم انتخاب رشته با تهيه پيش نويس ومرور مجدد آن قبل از انجام ثبت نام قطعي منظور نماييد.


منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]