محمد حسین امید معاون اداری و مالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران گفت: در رابطه با بحث مسکن دانشگاهیان باید بگوییم که هم اکنون به دنبال این هستیم که شهرک‌های دانشگاهی شکل گیرد تا به نوعی در خصوص تامین مسکن دانشگاهی کمک شود.وی افزود: در خصوص بحث اعطای بودجه عمرانی توصیه می‌شود که 20 تا 25 درصد بودجه تعمیرات باید با الویت صورت گیرد، البته در حالی است که دانشگاههای قدیمی یک ردیف مستقلی تحت عنوان بودجه تعمیرات را دارند.


محمد حسین امید تصریح کرد: بنابراین هم اکنون با وجود برخی از مشکل‌ها در خصوص تخصیص دانشگاهها این مشکلات باید هرچه سریعتر برطرف شود.

منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]