محمود مهرمحمدی در جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، اظهار کرد: برای احداث این تعداد پردیس دانشگاهی در سراسر کشور که یک مورد از آن‌ها در خراسان شمالی ساخته می‌شود 300 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است. وی با بیان اینکه به هر پردیس 30 میلیارد ریال اعتبار تخصیص می یابد، خاطرنشان کرد: براساس برآوردها بیش از150 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت هر پردیس مورد نیاز است.
مهرمحمدی با اشاره به فرسودگی بیشتر فضاهای فیزیکی دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور، یادآورشد: با توجه به این که شرایط در برخی از پردیس‌ها به هیچ عنوان قابل دفاع نیست، باید هر چه سریعتر نسبت به حل این مسئله تدابیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه باید به منظور تحقق اهداف دست از تمرکزگرایی بر داشته شود، افزود: باید برای تصمیم گیری به استان‌ها نیز فرصت داد و به شکل مطلوبی زمینه را برای اجرای امور و تحقق اهداف با مشارکت واحدها فراهم کرد.
مهرمحمدی با تاکید بر حضور رییس دانشگاه مادر در جلسات هایت امنای این دانشگاه در مراکز استان‌ها ادامه داد: باید از تجارب و ظرفیت های دیگر دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه مادر در راستای رشد و توسعه همه جانبه دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.
رییس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان این که 30 درصد از اعتبارات این دانشگاه به صورت غیرمتمرکز برای فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی در نظر گرفته می‌شود، گفت: براساس همین بودجه غیرمتمرکز، کمیته‌های استانی می‌توانند در حوزه‌های مختلف ورود یافته و فعالیت کنند.
به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی نیز در این جلسه اظهارکرد: در حال حاضر برخی از اقتضائات دانشگاهی در استان از استانداردهای لازم برخوردار نیست.
حبیب صفرزاده با اشاره به عدم تناسب بین بازنشستگان آموزش و پرورش در استان و ورودی‌های این دانشگاه ادامه داد: تربیت نیرو در حد مطلوب و مورد نیاز در استان صورت نمی گیرد.
وی با بیان این که هر سال بیش از 600 نفراز گردونه خدمت در استان خارج می شوند، عنوان کرد: با توجه به کمبود فضا و جذب بسیار کم دانشجو، این امر در افق دو ساله، استان را دچارچالش می‌کند.
صفرزاده با اشاره به وجود مشکلات فراوان به ویژه فضای فیزیکی در مرکز خواهران این دانشگاه در استان، یادآور شد: امیدواریم با کمک هیات امناء، مشکلات این دانشگاه تاحدودی مرتفع شود.

منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]