بهترین سخت‌افزار (شامل لوازم جانبی):


برنده — Oculus Rift DK 2 (Oculus VR)
Virtualizer (Cyberith)
Project Morpheus (Sony)
Amiibo (Nintendo)
SHIELD Tablet and SHIELD Wireless Controller (NVIDIA)
منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]