برترین ها: شما در این بازی باید با تیراندازی به افرادی که به طرف شما تیراندازی می کنند آن ها را از بین ببرید تا به مرحله ی بعد بروید.

با کلید های 1 و 2 می توانید اسلحه تیربار و کلت را انتخاب کنید. کلید «Q» برای زوم کردن برای دشمن استفاده می شود و برای پناه گرفتن و مخفی شدن پشت دیوار از کلید «E» استفاده کنید. همچنین برای پر کردن مجدد اسلحه از کلید «R» استفاده کنید.

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]