دیباچه:

هدف رشته تکنولوژی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] هسته‌ای تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند زیر نظر فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]ان و متخصصان درمراکز تشخیصی و درمانی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] هسته‌ای و نیز مراکز فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مرتبط، بیماران را در مورد چگونگی مصرف صحیح داروهای رادیواکتیو (رادیو داروها) تجویز شده و حفاظت آنان در برابر اشعه یونساز، عملاً یاری نمایند. تربیت این رشته با توجه به توسعه کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماری‌ها و ضرورت تأمین نیروهای کمکی اهمیت بسیاری دارد.

درس‌های این رشته در طول تحصیل:


دروس پایه:


فیزیک عمومی، آناتومی (تشریح انسانی)، فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی، اخلاق فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، کمک‌های اولیه و مراقبت از بیمار، اصطلاحات و کلیات فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی.

دروس اصلی و تخصصی:

فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، آمار و ریاضی، رادیو بیوشیمی و رادیو فارماکولوژی، رادیو بیولوژی، حفاظت در برابر پرتوها، دوزیمتری پرتوها، اصول کامپیوتر، شناخت دستگاه‌های فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] هسته‌ای، روش‌های فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]هسته‌ای، اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر، کارآموزی در عرصه بیمارستانی


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]