زیست نیوز: این ماهی با رفتاری تهاجمی دهان خود را برای قدرتنمایی در برابر دشمنان باز می کند و در سواحل کالیفرنیا بسیار دیده شده است.


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]