نیکی مظفری با انتشار عکس و متن زیر خطاب به مجید مظفری، پدرش در صفحه شخصی اش نوشت :
چشمهایم را که به دنیا گشودم،اولین مردى که دیدم تو بودى. مهربانى و محبت را به من آموختى.. دستهاى پراز مهرت را میبوسم زیرا دستانم را که دراز کردم،تو بودى که دستهایم را گرفتى ومرااز زمین بلد کردى وراه رفتن را به من آموختى.. اشکهاى روى گونه ام را با عشق پاک کردى وصبورى و آرامش را به من آموختى.. تو زندگى را به من آموختى... خداوندمتعال را به خاطر تمام نعمتهایش شکر میکنم و هر لحظه سلامتى ،شادى و هر آنچه خوبى هست را برایت از خالق زیباییها خواستارم و بعد از خالق بى همتایم.. تنها به تو تکیه میکنم که حضورت به من اعتبار،امنیت و آرامش میده پدر نازنینم،دوستت دارم " امیدوارم خداوندمهربان همه ى پدرهاومادرهارابراى فرزندانشون سلامت و شاد حفظ کنه " آمین.
عکس های جدید نیکی مظفری و پدرش مجید مظفری:
نیکی مظفری و پدرش نیکی مظفری و پدرش