آرد: ٣ پيمانه
شكر ١/٣ پيمانه
كره نرم : ١٠٠ گرم
شير گرم : ١/٣ پيمانه
خمير مايه : ١ ق سوپ خوري
دارچين: ١ ق چاي خوري
تخم مرغ : ١ عدد
گردو : ١/٤ پيمانه
كشمش : ١/٤ پيمانه
برگه زردآلوي خرد شده : ١/٤ پيمانه
يك پيمانه از آرد رو جدا مي كنيم و با شير گرم ، خمير مايه و يك ق شكر مخلوط مي كنيم و به عنوان پيش خمير در يك جاي گرم ، نيم ساعت استراحت ميديم....
سپس بقيه موادرو با هم مخلوط مي كنيم و ورز ميديم ، پيش خمير آماده شده رو با خمير جديد مخلوط مي كنيم و حدود ١٠ دقيقه ورز ميديم.....
توي فالب كاغذ روغني ميندازيم و خميرو توش ميذاريم و دوباره يك ساعت در جاي گرم استراحت ميديم ، سپس روي اونو با برس كمي شير مي ماليم و كمي هم شكر و دارچين مي پاشيم.....
ابتدا در فر ٢٥٠ درجه به مدت ١٠ دقيقه و بعد هم در حرارت ١٦٠ درجه به مدت نيم ساعت قرار ميديم ....................