محل عبور اردک و جوجه‌هایش

هزینه تولید، نصب و نگهداری از این تابلوها کم نیست. در آلمان این تابلو «احتیاط» هم دیده می‌شود: «محل عبور اردک و جوجه‌هایش.»
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]