خطر سموم فلزات سنگین در منازل
قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین شامل آرسنیک ، سرب و جیوه حتی از

طریق ظروف لعابی ، مواد غذایی، آفت کش و علف کش های باغچه

سلامت افراد خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

منابع خانگی سرب عبارتند از سطوح نقاشی شده قدیمی ، وسائل روی


میز مثل کریستال های سرب دار ، ظروف مفرغی ، و برخی ظروف سفالی

لعاب دار ، گازهای جوش دهنده محصولات شیشه ای و سفال های لعابدار

با رنگ آمیزی های سفید یا زرد.

مکمل های غذایی بویژه تولید چین نیز می توانند منبع سرب در منازل

باشند. همچنین برخی جواهرآلات کشور چین نیز ممکن است دارای سرب

باشند.

برخی انواع ماهی مانند کوسه ماهی ، ماهی تن ، اره ماهی ، اردک

ماهی ، ماهی خاردار و سالمون آتلانتیک ونیز صدف خوراکی حاوی

سطوحی از جیوه هستند.

در حالیکه نگرانی ها در مورد جیوه موجود در پرکردگی های دندانی وجود

دارد ، ارتباط تایید شده ای بین این پرکردگی ها و و تغییرات در سیستم

عصبی مرکزی مشاهده نشده است.

یک منبع دیگر فلزات سنگین علف کش ها و آفت کش های مورد استفاده

در باغ های منازل هستند که حاوی آرسنیک اند. افرادی که از این مواد

استفاده می کنند باید دستورالعمل های روی برچسب ها را به دقت

بخوانند.

قرار گرفتن محدود در معرض فلزات سنگین احتمالا آسیبی به سلامت وارد

نمی کند.

برخی نشانه های عمومی مسمومیت با این فلزات شامل افت شنوایی ،

کاهش تمرکز ، تغییرات شخصیتی و کاهش حس بویژه درنوک انگشتان

است.

افرادی که در باره خطر فلزات سنگین نگرانند باید در این باره با پزشکشان

صحبت کنند. برای تعیین اینکه آیا یک شخص دارای سطوح سمی این

فلزات هست یا خیر می توان از آزمایش خون و سایر اقدامات استفاده کرد.