ساختار سیاسی قرقیزستان

اوضاع سیاسی


نوع حکومت : جمهوری

رئیس جمهور : آلمازبیک آتامبایف

پایتخت: بیشکک واقع در 42 درجه و 52 دقیقه شمالی و 74 درجه و 36 دقیقه شرقی.


تقسیمات کشوری:


1- شهر بیشکک
2- استان باتکن
3- استان چوی
4- استان جلال آباد
5- استان نارین
6- استان اوش
7- استان تالاس
8- استان ایسیک کول

تاریخ استقلال: 31 آگوست 1991 از اتحاد جماهیر شوروی سابق

روز ملی : 31 آگوست روز استقلال
قانون اساسی:


قانون اساسی در 5 می سال 1993 میلادی تصویب شده است. این قانون مشتمل بر 8 بخش و 97 ماده است. قانون مذکور به ویژه در بخش مربوط به اختیارات رئیس جمهور در سال 2006 میلادی دوبار دستخوش اصلاح و تغییر گردیده است.

سن حق رای: 18 سال تمام

قوه مجریه : حکومت این کشور جمهوری است و رئیس جمهور برای یک دوره 5 ساله با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و دارای قدرت عالیه می باشد. وی حق انحلال و وتوی تصمیمات قانونگذاری را دارد. رئیس جمهور، هماهنگ کننده کل قوا است و تصمیمات و خط مشی های کلی کشور را تعیین می کند.

قوه مقننه : قوه مقننه از دو مجلس قانونگذاری و مجلس مردمی تشکیل شده است.

نمایندگان مجلس مرکب از نامزدهای احزاب ، گروهها و یا کاندیدا های منفرد هستند.

قوه قضائیه: دادگاه قانون اساسی عالی ترین نهاد قضایی کشور است. بخش ششم قانون اساسی قرقیزستان که شامل 11 اصل می باشد و درباره قوه قضائیه این کشور بحث می کند. دادگاههای جمهوری قرقیزستان عبارتند از : دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه های محلی، دادگاه های استان ها، شهر بیشکک، شهر ها، دادگاه اقتصادی مناطق، دادگاه های نظامی، و نیز دادگاه های متشکل از بزرگان قوم و دادگاه های داوری. در قانون اساسی قرقیزستان اشاره ای به مستقل بودن قوه قضائیه این کشور نشده است.احزاب سیاسی:


قرقیزستان تنها و اولین جمهوری آسیای مرکزی است که حاکمیت آن از رهبران سنتی کمونیست های سابق نبوده و دارای یک نظام مبتنی بر دموکراسی و چند حزبی می باشد. به همین جهت در آن احزاب فراوانی وجود دارد که به چند دسته قابل تقسیم هستند، برخی از آن احزاب ملی گرا می باشند که مسائل داخلی و هویت ملی، زبانی، نژادی، فرهنگی و مذهبی قرقیزها را بیشتر دنبال می کنند. احزاب مذهبی در قرقیزستان به مسائل مذهبی توجه نشان می دهند. برخی احزاب طرفدار روسیه بوده و دنباله رو سیاستهای روسیه و حمایت روس زبانها را سرلوحه کار خود قرار داده اند. برخی احزاب نیز طرفدار غرب و آمریکا بوده و از لحاظ مالی از سوی آنها حمایت می شوند. از میان آنها سه حزب "آق ژال" طرفداران رئیس جمهور با 71 کرسی، سوسیال دمکرات با 11 کرسی و حزب کمونیست با داشتن 8 کرسی در پارلمان این کشور حضور دارند. افزون بر آن دهها سازمان و تشکیلات غیر دولتی نیز وجود دارند که در عرصه های مختلف کشور فعالیت می نمایند. از نگاه ایدئولوژیکی باید گفت آن دسته از احزاب که با جریان بازیابی هویت ملی و مذهبی مردم قرقیزستان سازگاری و همراهی داشته باشند می توانند در آینده جامعه جایگاهی را کسب نمایند.منبع:

cisroad.com/countries/Kyrgyzstan/Political-Structure/lang/Fa