فیلم دوربینی که بیش از یک تلفن همراه کارایی دارد


دوربینی که بیش از یک تلفن همراه کارایی دارد و چون پهپادی اختصاصی روی مچ دست عمل می‌کند؛ این دوربین می‌تواند به پرواز در ‌آید و از صاحب دوربین عکس بگیرد. بعد دوباره بازگردد و به مچ دست‌ بسته شود.
منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]