انواع متغيير ها و همچنين چگونگي به كار بردن متغيير هاي و آرايه ها در يك

اسكريپت PHP:


براي تبديل صفحات ساده و ثابت به برنامه هاي ديناميك و سايت هاي جذاب

در ابتدا شما احتياج به اين خواهيد داشت كه بتوانيد اطلاعات را در اختيار

بگيريد.متغيير ها همان ابزاري هستند كه شما با استفاده از آن ها مي

توانيد اطلاعات را در اختيار بگيريد و آنها را در دسترس خود قرار دهيد. متغيير

ها يكي از مهمترين ابزارها و مفاهيم هر زبان برنامه نويسي محسوب مي

شوند.


من در اينجا سه دسته مختلف از انواع متغيير ها را توضيح مي دهم.

1) اعداد (numbers)

2) رشته ها (String)

3) آرايه ها (arrays)

دسته اول شامل دو نوع متغيير است:

1)اعداد صحيح (integers)

2)اعداد اعشاري (floating - point) ( همچنين اعداد اعشاري با دقت

مضاعف double)

اما از آنجايي كه تفاوت چنداني در چگونگي به كار بردن اين دونوع متغيير

وجود ندارد . اين دو را در يك دسته قرار مي دهيم.

PHP همچنين داراي يك نوع متغيير به نام شيء (object) مي باشد.

اعداد

نكته:اعداد به صورت اعشاري ( همراه با مميز ) و يا اعدا كسري از نوع

متغييرهاي اعشاري محسوب مي شوند. براي مثال (1.0) در PHP يك عدد

اعشاري به حساب مي آيد. توجه كنيد كه در PHP اعداد به صورت كسري

ذخيره نمي شوند بلكه معادل اعشاري خود تبديل شده و سپس ذخيره مي

شوند.

مثالهايي از اعداد صحيح معتبر:

آ 1آ و 1972آ و 1-


مثالهاي از اعداد اعشاري :

1.0آ و 19.72 و 1.0-

همچنين مثالهاي كه در دسته اعداد قرار نمي گيرند:

4/11 a1972 آ 02.23.72


رشته ها

يك متغيير از نوع رشته اي (String) از تركيب هر نوع كاركتري ( حروف -

اعداد - علائم و جاي خالي ) مي تواند ساخته شود.اما اين كاركترها بايد در

داخل يكي از علامتهاي Single(’ ‘) Quotation و يا (” ” ) Double Quotation

قرار گيرند.

مثال:

HELLO , WORLD !”"

“hello frist name ! ”

“1 1/4″

“how are you?”

“02.23.72″

“1972″

نكته : اگر عدد نيز در داخل Quotation قرار گيرد يه عنوان يك داده رشته اي

در نظر گرفته مي شود.

مثالهاي از داده هاي رشته اي غير مجاز:

hello world!

how are you” ” “I Said,” ”

توجه!!!

شايد اين سئوال در ذهن شما به وجود بياد كه چطوري مي تونيم يك علامت

” را به مرور گر ارسال كنيم؟

ما مي تونيم اين مشكل رو در PHP به اين صورت رفع كنيم كه قبل از علامت

quitation از علامت (\) استفاده كنيم!!!

پس وقتي ما در دستور print() اين عبارت (I Said, \”How are You?\” “”) رو

تايپ كنيم خروجي اين دستور به صورت ( I Said, “How are You?” ) خواهيد

ديد.


بنابراين هر چند كه گفته شد در داده رشته اي هر تركيبي از كاراكترها به

كار مي رود. بايد توجه داشته باشيد كه در مورد كاراكترهاي ويژه بايد دقت

خاصي اعمال شود. كاراكترهاي ويژه ديگري نيز وجود دارند كه هنگام

استفاده از آنها در يك داده رشته اي بايد علامت backslash (\) قبل از آنها

قرار دهيم.

اين كاراكتر ها عبارت است از:

single quotation ( ‘ )

apostrophe

backslash

و علامت dollar


نكات:
-مزيت استفاده از double quotes به جاي single quotes در اين است كه در

حالت دوم اگر متغييري داخل داده رشته اي خود به كار ببريد نام متغيير به

عنوان جزئي از داده در نظر گرفته مي شود و نه مقدار آن متغيير جايگزين نام

آن نمي شود.


- در درسهاي قبلي اشاره شد كه در تركيب \n براي مثال در تابع print()

باعث ايجاد خط جديد مي شود. بنابراين مشاهده مي كنيد كه در اين حالت

خاص علامت backslash باعث در نظر گرفتن n به صورت يك كاراكتر معمولي

نشد.از موارد خاص ديگر مي توان به تركيب \r ( بازگشت خطي ( carriage

return)) و \t ( براي قرار دادن يك tab) اشاره كرد.