رشته‌های قدیمی و غیرضروری دانشگاه حذف میشوند

فرهادی گفت: باید توسعه دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی هدفمند باشد. رشته‌های مورد نیاز از جمله رشته‌های بین رشته‌ای ایجاد و رشته‌های قدیمی غیرضروری حذف شوند.

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین نشست روسای کمیسیون‌های دائمی هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، گفت: هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها به هیچ‌وجه یک نهاد تشریفاتی و صوری نیستند و می‌توانند نقش مهمی در اداره دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و رشد علمی کشور داشته باشند.

او گفت: هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها باید برنامه‌های راهبردی و جامع دانشگاه‌ها را در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های علم و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور تصویب کنند و بر اجرای آن توسط مدیران دانشگاه‌ها نظارت جدی داشته باشند.

وزیر علوم ضمن تاکید بر اختصاص حداقل 15 درصد از بودجه دانشگاه‌ها به حوزه پژوهش، گفت: باید بیش از 2/5 درصد بودجه نیز به حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یابد زیرا استفاده از فناوری‌های نو هم در آموزش تاثیر مثبت دارد و هم یک ابزار خوب برای مدیریت بهتر است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها برای دانشگاه متبوع خود براساس توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی موجود یک ماموریت ویژه تعریف کرده و هر دانشگاه در یک زمینه خاص به عنوان یک قطب علمی شناخته شود، مثلاً دانشگاهی در زمینه محیط زیست و دانشگاهی در زمینه مسائل آب و حقوق آب برتر شناخته شود.

او گفت: باید توسعه دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی هدفمند باشد. رشته‌های مورد نیاز از جمله رشته‌های بین رشته‌ای ایجاد و رشته‌های قدیمی غیرضروری حذف شوند.

وزیر علوم ضمن تاکید بر تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، گفت: باید سهم درآمدهای اختصاصی مرتبط با قراردادهای پژوهش و فناوری و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد.

منبع : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]