موتاس MST-Rقدرت: 179.7 اسب بخار

حجم موتور: 1650 سی سی

قیمت: 30975 دلار