بسم الله الرحمن الرحیم
السلام علیک یا صاحب الزمان
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته


... نگویید انان را که کشته می شوند در راه خدا مردگانند بلکه زنده اند ایشان , ولی شما در نمی یابید ... خدا شما را به این ایات قران ازمایش
می کند حواستان جمع باشد , خیلی خوب جمع باشد و همیشه ایات قران را زمزمه بکنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند ...
از قران مدد بجویید و از قران سرمشق بگیرید تا به گمراهی کشیده نشوید.
قسمتی از وصیت نامه شهید عبدالحسین برونسی

فرمانده تیپ جواد الائمه
25 اسفند 1363 : شهادت سردار شهید برونسی

مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان

پیام های این وصیت : شهیدان برخلاف ظاهر زنده اند و به همه ما می نگرند
ایات قران موجب ازمایش است
ذکر ایات قران شیطان را عصبانی و جلوی نفوذ پنهانی وی را می گیرد ... یعنی راه جلوگیری از نفوذ پنهانی شیطان بر وجود, ذکر و یاد قران است.
هر کس که از قران یاری بجوید , صد در صد هدایت می شود و راه بهره گیری از قران هم عترت هستند.