سال 2012 | 156 صفحه | ISBN: 9780819491640 | 4 MB |


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


معرفی:
فرآیند طراحی لنز‌ها هم یک هنر است و هم یک دانش. در حالیکه پیشرفت‌های موجود در این رشته در طول دو قرن گذشته، آن را از دسته‌ پیشین به دسته اخیر، تبدیل کرده است، بسیاری از فرآیند‌های طراحی لنز، در تجربه و دانش کهنه‌کاران صنعتی، باقی مانده‌اند.
“راهنمای میدانی طراحی لنز″ یک منبع کاربردی برای فیزیک‌دانان شاغل، مهندسان و دانشمندان برای رمزگشایی تفاوت‌های ظریف میان طراحی لنز پایه، فراهم می‌کند.
این کتاب به یک طرح کلی از فرآیند کلی قبل از جستجوی انحرافات، فرم‌های طراحی لنز پایه و بهینه‌سازی آغاز می‌شود. در این کتاب،‌ یک بخش کامل به تکنیک‌هایی برای بهبود عملکرد لنز، اختصاص داده شده است. همچنین شامل بخش‌های مربوط به تلرانس، انوار سرگردان، سیستم‌های نوری می‌باشد که با یک پیوست حاوی موضوعات مرتبط از جمله مواد نوری، مفاهیم nonimaging، طراحی برای تصویربرداری نمونه و اصول رهگیری پرتو، دنبال شده‌اند.
راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. "مارک تواین"