۱) با مداد نرم مشکی یک خط چشم به آرامی‌تا انتهای چشمتان بکشید.

۲) با برس مخصوص دم خط چشم را ادامه دهید.
۳) با همان برس قسمت پایین چشم را خط بکشید. ( خط چشم پایین )
۴) با مداد مشکی یکبار دیگر روی خط چشمتان بکشید تا قسمت‌های جا مانده پر شود.
۵) با قلم مو سر باریک با سایه چشم یک خط چشم نقره ای یا سفید پشت خط چشم مشکی بکشید.
۶) با ریمل آرایش چشم را به پایان برسایند.