سال 2010 | 883 صفحه | ISBN: 9781600867514 | 20,74 MB |


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


معرفی:
هواپیما، تنها مکانیزم حمل‌ و نقل برای حمل بار می‌باشد و تمام تصمیم‌گیری‌های طراحی باید این مسئله را در نظر داشته باشند.
به‌عبارت ساده، هواپیما، یک پوشش گرد و غبار است. کتاب “اصول طراحی هواپیما و بالن” تاکید می‌کند که علم و هنر فرآیند طراحی هواپیما یک سازش است و اینکه پاسخ صحیحی وجود ندارد، اگرچه، همیشه بهترین پاسخ‌ها براساس نیازمندی‌های موجود و تکنولوژی‌های جدید می‌باشد.


در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد. "تولستوی"