سال 2009 | 508 صفحه | ISBN: 9780521118255 | 1,51 MB |


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


معرفی:
چطور کارشناسان اکچوئری می‌توانند خود را برای محصولات و ساختارهای ریسک در آینده مجهز سازند؟ بااستفاده از چارچوب کاری قدرتمند از مدل‌های حالت چندگانه، سه مدیر در علم محاسبات و برنامه‌ریزی بیمه (Actuarial Science)، یک دیدگاه مدرن از احتمالات آینده و توسعه و شرح یک تئوری که می‌تواند با تغییرات محصولات و تکنولوژی‌ها مطابقت داشته باشد را ارائه می‌دهند.
کتاب “ریاضیات اکچوئریال برای خطرات احتمالی زندگی” مدل‌ها و تئوری اکچوئریال را پوشش می‌دهد و بر کاربردهای عملی بااستفاده از تکنیک‌های محاسباتی تاکید می‌کند. سپس نویسندگان، چشم‌انداز امروزی‌تری را توسعه می‌دهند و مدل‌های حالت چندگانه، ظهور جریان‌های نقدی و گزینه‌های تعبیه را معرفی می‌کنند.
این کتاب بااستفاه از نرم‌افزار سبک صفحه گسترده، نمونه‌هایی در مقیاس بزرگ و واقعی، ارائه می‌کند. بیش از 150 تمرین و راه‌ حل، مهارت‌های مورد نیاز در زمینه شبیه‌سازی و طرح‌ریزی ازطریق تمرین‌های محاسباتی را آموزش می‌دهد.چشم‌داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند."کریستین بوبن"