در فصل‌های خیر، توجه و روی آوری به خیر افزایش می‌یابد، نفس فعال می‌شود، خوابیده بیدار و غافل آگاه می‌شود و مسلمانان به صورت انفرادی و جمعی برای بذل و بخشش مسابقه می‌دهند و در سخاوت‌گری با هم‌دیگر مسابقه می‌دهند

خداوند می‌فرماید: « یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْکٌ وَفِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ » (المطففین: ۲۵-۲۶)

«به آنان از شراب زلال و خالص داده می‌شود که دست‌نخورده و سربسته است مهر و دربند آن از مشک است. مسابقه دهندگان باید برای به دست‌ آوردن چنین شراب و سایر نعمت‌های دیگر بهشت با هم‌دیگر مسابقه بدهند و بر یک‌دیگر پیشی بگیرند.»

این پیام کوتاه و مختصری است که هم اینک آن را فراروی شما قرار می‌دهیم به امید آن‌که خداوند همه‌ی ما را توفیق عنایت کند تا از این ماه مبارک و پربرکت حسن استفاده را نموده و بهشت جاویدان و رضوان باری تعالی را فرا چنگ آوریم.

اینک مسلمان بداند که چگونه رمضان را آن‌طور که شایسته و زیبنده رمضان است غنیمت بشمارد همان‌سان که شایسته است هر لحظه‌ی آن را با انجام طاعت و عبادت که باعث تقرب و نزدیکی باری تعالی می‌شود غنیمت دانسته و با امید دست یافتن به پاداش و ثواب اخروی به انجام آن مبادرت ورزد.

در مورد ارزش یک روز از عمرابن عبدالعزیز نقل است که فرمود: «شب و روز در مورد تو عمل می‌کنند و حرکت در آن دو جاری است تو نیز در آن دو عمل کن و لحظه‌ای از آن را بدون انجام کار خیری رها مکن.

ابن مسعود می‌گوید: «هیچ‌گاه اندازه‌ی‌ پشیمانی‌ام بر روزی که خورشید غروب کرد و عمرم کوتاه و کم شد و عملم در آن افزایش نیافت بر روزی دیگر قابل مقایسه نیست.»

حسن بصری می‌گوید:دنیا سه روز است؛ دیروز به آن‌چه که داشت و در آن سود گذشت، فردا شاید تو آن را درنیابی، اما امروز ازآنِ تست و هر چه می‌توانی در آن انجام بده.

وی می‌افزاید: هیچ روزی نیست که سپیده‌دم در آن طلوع می‌کند مگر این‌که صدا می‌زند: ای انسان من مخلوق جدیدی هستم و بر عمل تو گواه و شاهدم از من برای خود توشه برگیر چرا که اگر من رفتم دیگر تا قیامت بازنخواهم گشت.
درباره‌ی روزه‌ی رمضان آورده‌اند که امام فتحی می‌گوید: روزه‌ی یک روز رمضان بهتر از هزار روز است و یک تسبیح روز رمضان بهتر از هزار تسبیح است. یک رکعت نماز در آن بهتر از هزار رکعت است.

بنابراین یک روز از رمضان فرصتی طلایی و مجالی گسترده و بستری فراخ است برای تقرب به خداوند با انواع طاعت‌ها و عبادت‌ها که اجر برتر و ثواب بزرگ‌تری درپی دارند.