به مهندس مکانیک یا شیمی آقا به عنوان مدیر تولید کارخانه تولید مواد شیمیایی در ورامین نیازمندیم.
تلفن: ۱ _ ۳۶۷۷۰۵۴۰

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]