شانزدهمین شب ماه عسل تنها یک قهرمان داشت به نام حاج محمد! در ابتدا ایشان در صحنه حضور نداشتند و برخی از همراهانشان آمده بودند؛ هر یک از آن ها صفتی را در مورد او به کار برد: جسارت، قدرت، شجاعت، صبوری، انرژی. سپس کلیپی از حاج محمد پخش گردید که او را در حال کشاورزی نشان می داد.
در ادامه خودش به دکور کهکشانی ماه عسل ۹۴ وارد شد. او گفت من بی نرمز هستم و اگر الان روی ویلچرم به خاطر اعتقادم هست. قهرمان قصه امشب گفت که با اجازه پدرش به جنگ رفته البته با شرط گرفتن دیپلم؛ او در زمان جنگ قطع نخاع شده بود ولی هرگز یکجا بند نبوده و انرژی و انگیزه خود را از دست نداده بود.حاج محمد هنگام درمان در آلمان، کتاب های درسی را مرور کرده و پس از بازگشت به ایران با شرکت در کنکور رشته حقوق قبول شده که به علوم سیاسی تغییر داده بود. در ادامه صحبت هایی میان او و احسان علیخانی درمورد جوان های امروز و دیروز صورت گرفته که حاج محمد تفاوتی بین آن ها ندید جز نداشتن تشویق و روحیه کافی برای جوان های امروزی!
حاج محمد یک سؤال جالب از احسان علیخانی پرسید که درد و دل های او باز شده و چند دقیقه ای صحبت کرد؛ علیخانی در پاسخ به این سؤال که چقدر حقوق می گیرد گفت: درآمد من برای یک سال دویدن و کار کردن برای اجرای این برنامه ۴۵ میلیون تومان است. ما باید ۴ساعت حرف بزنیم و کلی سخت گیری و فشار بعد حقوقم را می دهند. احسان در ادامه گفت: وقتی شاد و خوشحال حرف می زنیم، میگویند دروغ گفت وقتی از آسیب و حقیقت میگوییم، میگویند تلخی هستید!مجری ماه عسل در ادامه گفت: من میدونم چه زمانی توی دستمون هست و قبول میکنم ما اشتباه کردیم و عذر میخواهم ومن می دونم میلیون ها مخاطب داریم و اگر بفهمم خاطر مردم مکدر میشه میرم؛ من ۳۵ شب هست که خانوادم را ندیدم و روی مبل دفتر خوابیدم چون با بچه ها مشغول کار بودیم؛ من بابت اشتباهمون عذر میخواهم وما اگر هستیم به خاطر شما هاست و روایت قصه های مردم و اگر شما ها دوست ندارید، خداحافظ!