قصه شب سیزدهم ماه عسل حول محیط زیست می چرخید. نخستین مهمان امشب محیط بانی به نام هادی بود که به شغل خودش عشق می ورزید و بسیار مسئولیت پذیر و پرتلاش بود. او تعریف کرد که روزی خبر دادند در منطقه ای شکار صورت گرفته و سریعاً به همراه همکارانش خود را به آن نقطه رساند که با چهار شکارچی مسلح مواجه شدند؛ یکی از آن ها از ترس خود را باخته و به جلوی پای آن ها افتاد اما سه نفر دیگر به محیط بانان تیراندازی کرده و سه تیر به آقا هادی اصابت کرد.
مدعوین بعدی امشب، پدری مهربان و دوست داشتنی به همراه دو پسرش بودند؛ آن ها به شغل دامپروی مشغول می باشند. آن ها تعریف کردند که یک شب پلنگ به گله آن ها حمله کرده و حدود ۴۰ بره را کشته و تعدادی را هم با خود می برد؛ در این هنگام پسر کوچکتر اسلحه خود را برداشته که به سوی پلنگ شلیک کند که پدرش مانع از این کار شده و به او می گوید که این حیوان بسیار کمیاب است و نسلش در حال انقراض است.مهمان بعدی قسمت سیزدهم، شکارچی بسیار قهاری بودند که چند وقت قبل به طور کامل شکار را کنار گذاشته اند که داستان آن از این قرار بود؛ روزی چند کبک را شکار کرده و به خانه می آورد که به طور اتفاقی دختر سه ساله اش کبک های بی جان و خونین را دیده و پس از گریه فراوان با پدرش قهر کرده و حتی شام نمی خورد؛ روز بعد از پدرش می خواهد تفنگش را باسنگ بشکند و هیچ وقت به شکار نرود و این مرد نیز به همراه چندین شکارچی دیگر با سنگ تفنگ خود را می شکنند و حتی آن را نمی فروشند.
آخرین داستان این قسمت مربوط به شکارچی دیگری بود؛ افشین در این زمینه گفت، روزی تعدادی دراج (نوعی پرنده) شکار کرده که محیط بان او را دستگیر و راهی دادگاه می کند؛ افشین با توجه به استرس فراوانی که نسبت به آنتن زنده داشت، تا همینجای قضیه را بیشتر نتوانست تعریف کند و قاضی محترمی به جمع اضافه شده تا مابقی قصه را بیان کنند؛ در ادامه او بیان کرد که به جای بریدن زندان و جریمه برای افشین، قرار تعویق صدور حکم متهم استفاده شد؛ این بدان معنی است که به مدت یکسال به متهم فرصت دادند در ازای ادا کردن دو شرط، از حکم صادره معاف گردد؛ شرط اول این بود که به عنوان محیط بان افتخاری محیط زیست معرفی شده و در این حرفه مشغول به کار گردد و شرط دوم هم ارائه تحقیقی جامع درخصوص پرندگانی که در دریاچه تالاب زندگی می کنند تا بدین ترتیب به این حیوانات علاقه بیشتری پیدا کند. افشین نیز این دو شرط را به نحو احسنت انجام داده و هم اکنون ضمن معاف شدن از حکم صادره، محیط بانی با تجربه ودلسوز شده است.