برنامه بدنسازي 3 روزه
برنامه بدنسازي 3 روز تمرين در هفته يكي از روش هايي است كه مي تواند همان تاثير برنامه هاي 6 روزه را براي شما داشته باشد اگر فرصت با 6 روز تمرين نداريد مي توانيد برنامه بدنسازي خود را براي 3 روز در هفته تنظيم كنيد. با اين روش مي توانيد در هر جلسه همه عضلات بدن را تمرين بدهيد و در جلسات ديگر مي توانيد دوباره همان برنامه را تكرار كنيد. در اين صورت است كه تمرين 3 روز در هفته در برنامه بدنسازي شما مي تواند كارايي خوبي داشته باشد اگر تصميم داريد 3 روز در هفته تمرين كنيد شايد بهترين سيستم براي شما سيستم تمركزي و يا ست هاي ادامه دار باشد. با استفاده از اين سيستم ها در برنامه بدنسازي خود مي توانيد خيلي خوب با كمترين ست ها و تكرارها عضلات را تا مراحل ناتواني به درستي تمرين بدهيد. اين سيستم در برنامه بدنسازي براي افراد مبتدي كاملأ ممنوع مي باشد و ممكن است باعث آسيب ديدگي شود.
اشتباه خيلي بزرگي كه خيلي از افراد در برنامه 3 روز در هفته مرتكب مي شوند اين است كه ست ها و تكرارهاي خيلي زيادي در برنامه بدنسازي خود قرار مي دهند و در هر جلسه آنقدر خسته مي شوند كه در جلسات ديگر انرژي براي تمرين نخواهند داشت و در طولاني مدت اين باعث افت عضلات و يا حتي ممكن است باعث تمرين زدگي شود به همين دليل اگر تصميم داريد كه 3 روز در هفته را تمرين كنيد به شما توصيه مي كنيم كه از ست هاي خيلي كم ولي با شدت در برنامه خود استفاده كنيد. مثلأ به جاي 4 يا 5 ست پرس سينه مي توانيد 1 يا 2 ست از پرس سينه را استفاده كنيد اما از سيستم هاي شوك دهنده و حتي شدت دهنده در برنامه بدنسازي خود استفاده كنيد تا حتي يك ست هم قادر باشد عضلات شما را تا مرز ناتواني پيش ببرد.