فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]ی شرکت ها با توجه به اهداف، آرمان ها و مخاطبان آن شرکت طراحی می شوند. طراحی لوگوی شرکت ورزشی که مخاطب جوان و ورزشکار دارد با طراحی لوگوی صنایع چوبی و یا طراحی لوگوی شرکت خدمات کامپیوتری بسیار فرق دارد.
طراحی لوگوی شرکت
فرض کنید شرکتی با نام global growth دارید، طراحی لوگو ی پیشنهادی شما چیست؟ طراحی لوگوی زیر مورد علاقه من است. به سادگی قسمت گلوبال را با یک دایره ساده که نماد کره زمین است در قسمت حرفg نام شرکت گنجانده اند و به این صورت هم لوگو ساده تر و کوتاه تر می شود و هم المان ریسپانسیو بودن در آن حفظ می شود. البته با این حال به نظر من قسمت آبی وسبز دایره نمادین در صورت سیاه و سفید شدن زیبایی بصری خود را از دست می دهد. می توان از چند خط ساده برای نشان دادن ظاهری قاره های مختلف استفاده کرد.


طراحی لوگوی شرکت
ایده طراحی لوگوی شرکت
اگر شرکت فروش جواهرات یا طلافروشی داشتید به احتمال زیاد در طراحی لوگوی شرکت خود یک الماس جای می دهید. اگر می خواهید این کار را بکنید کمی خلاقیت خرج کنید تا تکراری نباشید.
طراحی لوگو جواهر


، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

طراحی لوگو جواهر طراحی لوگو شرکت
طراحی لوگوی اول و دوم بسیار زیبا هستند اما از نظر فنی ریسپانسیو نیستند و هم چنین اگر سیاه و سفید بشوند زیبایی خود را از دست می دهند. طراحی لوگوی سوم در عین سادگی، صاول فنی را نیز در نظر گرفته است. بنابراین در طراحی لوگو بیش از زیبایی به اصول طراحی لوگو توجه کنید. همیش هاز خودتان بپرسید این لوگو اگر سیاه و سفید شود باز هم زیبا است؟ اگر یک آیکون کوچک یا مهر پایین سند شود چطور؟ آیا قابلیت نمایش روی یک بیلبورد بزرگ را دارد؟
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]