فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و الگوریتم پنگوئن 4

الگوریتم پنگوئن 4 بررسی از لینک های اسپمی در سئو سایت می نماید. الگوریتم پنگوئن 4 اخیرا در سپتامبر 2016 به روز رسانی شد و به واسط این آپدیت در نتایج جستجو تغییرات بسیاری را مشاهده می کنیم. بسیاری از سایت ها که لینک های اسپمی تولید نموده اند و پروفایل بک لینک سازی غیرطبیعی را با خرید لینک داشته اند با افت بسیاری در رنکینگ خود روبه رو شدند. اما جزییات الگوریتم پنگوئن4 در سئو سایت چیست و چه متریک هایی در الگوریتم پنگوئن4 گنجانده شده است.


الگوریتم پنگوئن 4 و تاثیر لحظه ای بک لینک ها

براساس الگوریتم پنگوئن4 شما نتایج عملکردی خود که بر روی سئو سایت انجام می دهید را به صورت لحظه ای و به سرعت مشاهده خواهید کرد. بدین معنا که اگر شما بک لینک هایی را تتهیه نمایید چه این لینک ها معتبر باشند چه اسپمی به سرعت در سئو سایت و رنکینگ سایت اثرگذار می باشد و دیگر تایمی را برای جمع آوری و آنالیز سایت سپری نمی نمایند.اگر شما بک لینک های معتبر تهیه نمایید به سرعت در رنکینگ سایت خود نتیجه را خواهید دید و اگر نیز بک لینک اسپمی و بی کیفیت تهیه نمایید به صورت اثرگذاری منفی در سئو سایت مشاهده خواهید نمود.الگوریتم پنگوئن 4 در سئو
الگوریتم پنگوئن 4 و اثر فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] صفحه ای

از دیگر متریک هایی که در الگوریتم پنگوئن4 مشاهده می شود این است که سئو سایت به صورت صفحه ای بررسی می شود. بدین معنا که اگر شما لینک های اسپمی را برای یک صفحه از سایت خود تهیه نمایید در گذشته کل سایت پنالتی می شد اما حال شما این نتیجه منفی را در سئو همان صفحه از سایت خود مشاهده می نمایید.

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ،فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]