من فکر میکنم اگر اقتصاد آمریکا تحت سلطه حاکمیت جدید قرار گیرد و اقدام به رجزخوانی برای سایر کشور ها کند، دلار نسبت به سایر ارز ها تقویت بشود. شما چه فکر میکنید؟ alpari-forex.org/fa/investor/pamm/