با سلام برای ترجمه قسمتی از یک مجله ورزشی خارجی نیاز به یه مترجم خوب دارم کسی میتاونه کمک بکنه؟