مفهوم Quallity فدراسیون جهانی فوتبال FIFA برای استاندارد سازی کیفیت و توسعه زمین چمن مصنوعی فوتبال طراحی شده است،ایمنی چمن مصنوعی برای بازیکنان فوتبال، و تشویق بیشتر به پیشرفت تکنولوژی چمن مصنوعی،تولید چمن مصنوعی فوتبال با ویژگیهای چمن طبیعی.
مقاومت خوب چمن مصنوعی در شرایط مختلف آب و هوایی دلیلی محکم برای جایگزینی چمن مصنوعی به جای نوع طبیعی آن می باشد.
به گفته رییس فیفا “شرکتهای مختلفی از تولید کنندگان و نصب کننده های چمن مصنوعی در سراسر جهان وجود دارد و آنها از تکنولوژیهای مختلفی استفاده می نمایند، چمن مصنوعی در انواع مختلف با ویژگیهای فنی متفاوتی وجود دارد.در نتیجه، عملکرد محصول چمن مصنوعی می تواند بسیار متغیر باشد بنابراین فیفا، به عنوان مرجع اصلی فوتبال در جهان، می خواهد اطمینان حاصل کند که یک استاندارد جهانی شناخته شده برای چمن مصنوعی فوتبال وجود دارد وبه همین دلیل در سال 2001، مفهوم کیفیت فیفا را برای چمن مصنوعی معرفی نمود.
در مفهوم کیفیت ،فیفا با آزمایشهای گوناگون بر روی چمن های مصنوعی مختلف در آزمایشگاه مورد تایید فیفا از کیفیت چمن مصنوعی اطمینان حاصل می نماید.
لازم به ذکر است نام و مشخصات کمپانی های تولید کننده چمن مصنوعی از جمله شرکتفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مورد تایید FIFA از جمله شرکت HATKO در سایت FIFA.COMبه ثبت رسیده است