فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5بعد از اتمام فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] تا حدودی درد وجود دارد که طبیعی می باشد و در افراد مختلف متفاوت می باشد و بستگی به جایگاه پروتز دارد .
اگر پروتز در قسمت پشت ماهیچه سینه قرار بگیرد درد بیمار بیشتر خواهد بود .چون در این حالت قسمتی از ماهیچه بیمار بریده خواهد شد و فضا و مکانی برای گذاشتن پروتز قرار خواهد گرفت.
در پنج روز اول فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مسکنی جهت تسکین درد توسط پزشک به بیمار تجویز خواهد شد که می تواند درد بیمار را کم کند .
بعد از جراحی زیبایی سینه پستان های بیمار حالت ورم کرده دارد که حدودا تا دو تا سه هفته ورم از بین خواهد رفت .در بیماران مختلف ورم متفاوت خواهد بود و حتی ممکن است در دو سینه ورم ها متفاوت باشد و یکی دارای ورم زیاد و دیگری دارای ورم کمتری باشد .
بعد از اتمام فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بعضی از بیماران شکایت از بالا بودن سینه های خود دارند .این حالت طبیعی بوده و به علت ورم می باشد و کم کم از بین خواهد رفت .و حتی اگر سینه ای بالا و دیگری پایین بود این مورد نیز طبیعی است و به مرور زمان سینه ها متفارن می شوند .
تغییر حس در نوک سینه موقتی خواهد بود و از بین می رود و بیماران مختلف حس های مختلفی دارند .بیماری کاملا حس نوک سینه را از دست می دهد .بیماری فقط کمی حس در نوک سینه دارد و بیماری دیگر افزایش حس در نوک سینه را خواهد داشت .
توجه به این نکته لازم و ضروری می باشد اگربعد از اتمام فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] درد سینه خیلی زیاد بود پزشک خود را مطلع سازید.