امروزه یکی از واجبات هر شخص ، هدف داشتن و هدف گذاری در برنامه زندگی شخصی خودش هست که بتواند آینده خیلی خوبی را برای خودش رقم بزند که ما در این مقاله در مورد اهمیت و روش هدف گذاری توضیح خواهیم داد .
  • هدف گذاری


یکی از راه های رسیدن به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]داشتن هدفی روشن و واضح است .
داشتن هدف از انجام هر کاری به شما انگیزه می دهد
که آن کار را سریع تر و با دقت بیشتر انجام دهیدو برای آن ارزش قادل شوید هدفمند بودن باعث عدم گمراهی شما می شود و ذهن شما را متمرکز میکند.
در کل هدف گذاری یعنی کشیدن و مشخص کردن مسیر و نقشه ی واضح برای رسیدن به مقصود و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ].
  • چرا باید هدفمند باشیم :


همه ی ما میدانیم داشتن هدف خوب استولی چرا بعضی ها هدف مند نیستند این موضوع را بعدا بررسی میکنیم
ولی در کل چندین نتیجه مهم را از هدفمندی بیان میکنیم :
چون از تنبلی ما میکاهد
این کار باعث میشود تصویر مشخصی از مقصود برای رسیدن به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] در ذهن خود تخیل میکنیم
و این تخیل یکی از ویژگی های افراد موفق است.
چیز های زیادی برای انجام دادن وجود دارد که ما میخواهیم انجامشان دهیم
ولی در نهایت باید روی تعدادی محدود تمرکز کنیم
  • چطور هدفمند باشیم :


  • نتیجه گرا باشید


از نظر تست های شخصیتی بیشتر انسان های نتیجه گرا هدفمند هستندو معمولا انسان های هدفمند میخواهند از هر کاری نتیجه بگیرند
  • علاقمندی خود را پیدا کنید


بخش اول

اگر شما به کاری که انجام می دهید علاقه نداشته باشید وقتی جذابیت کار برای شما عادی شویدو دیگر در نظر شما جلوه نکند به راحتی از آن کار دست خواهید کشید این موضوع بر دو وجه استالف سن شما بیتشر از 20 سال است
این مطلب را که خود یک مقاله است بخوانید
ب:) سن شما کمتر از کمتر از 19 سال است
بخش دوم

در مورد گزینه اول باید بهتون بگم شما وقت زیادی ندارید چرا که شما وارد دهه ی سوم زندگی تون شدیدو اگر هنوز هدفی برای خودتون انتخاب نکردید باید هر چه سریعتر این موضوع را با خواندن مقالات دوره های آموزشی و امتحان حوزه هایی که به آن ها علاقه دارید انتخاب کنیدچون اوج پیشرفت انسان دوره ی 20 سالگی تا 30 سالگی استنقطه و یا نقاط انگیزشی قوی برای خود بیابید و یا بسازید
یکی از تکنیک های فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] این است که برای خود نقطه محرکی ایجاد کنید
بگذارید یک مثال ساده بزنیم فرض کنیم شما یک هواپیمای جت هستید و میخواهید پرواز کنیدهر چه سوخت شما بیشتر و خالص تر باشد شما انرژی بیشتر و مسافت بیشتری برای پیمودن داریددر مورد زندگی نیز همینطور است هر چه نقطه و یا نقاط انگیزشی شما در زندگی بیشتر باشدانرژی شما برای به جلو رفتن بیشتر است یعنی انگیزه شما همانند سوخت جت عمل میکند .مقالات مرتبط
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 2 هفته پیش فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] 3 هفته پیش فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

راهنمایی در این موضوع
  • دلایل رسیدن به هدف را برای خود مشخصی کنید


یادتان باشد هر چه دلایل رسیدن به هدف بیشتری داشته باشیدانگیزه ی بیشتری برای رسیدن به هدف تان دارید
و هر چقدر دلایل بیشتری داشته باشید انژی شما بیشتر است چون انگیزه ی شما بیشتر است
و روی هدف خود متمرکز تر می شوید
  • در حوزه ی موفقیت کتاب بخوانید


هر چه کتاب های بیشتری بخوانید مسلما مسائل مختلفی برای شما از ابهام در میایدو شما در کار و هدف زندگی و کلا در همه ی امور زندگی انسان قاطع تری خواهید بودوقتی شما کتاب و دوره های آموزشی بیشتری گوش میکنید و یا تماشا میکنیدتجارب 21 قرن انسان موفق که در این زمینه فعالیت و تحقیقات کرده اند را داریدو میتوانید نه یک بلکه چند صد قدم از رقبای خود جلوتر باشید و سریغتر به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]برسید
  • کاری را که در آن مهارت دارید بیابید


اگر کاری که در آن مهارت دارید را پیدا کنیددر اینصورت شما از خیلی از انسان ها که تازه وارد به این عرصه شده اند جلوتریدچون1_تجربه شما در این زمینه بیشتر است2_زمان انجام دادن شما در این کار سرعت اش بیتشر است3_ اگر در این کار علاقمند باشید شما تیر را به هدف زده اید چون در هر سه زمینه از رقیب های خود جلو تر هستید4_ این کار برا یشما آسسن تر است نسبیت به بقیه ی مردمکاری که در آن استعداد دارید پیدا کنید :این موضوع نیز شامل مباحث بالا می باشدفقط با این فرق که قدرت شما در انجام کاری که در آن استعداد داریدبه مراتب از کسانی که در این کار استعداد ندارد بیشتر استو همچنین شما همیشه سرعتتان در کار بیشتر از هم نوعان خود استموضوع دیگر این است که شما از این کار خسته نمی شوید
  • کار هایی که در پتانسیل خود میبینید به آن ها فکر کنید:


شما باید هدفتان را در حد انتظار خود تعیین کنیدمثلا شخصی که لاغر اندام است و توان جسمی کمی دارد غیرمنطقی استکه شغلی را برای خود انتخاب کند که بر روی برن خود فشار آوردمثل کار هایی نظیر بنایی کارگری مکانیکی و نظیر این کار هامقاله فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] هم می تونید بعنوان مکمل این مقاله بخوانید