اقدامات و مراحل لازم برای ثبت شرکت :
اقداماتی که برای ثبت شرکت لازم است به شرح زیراست :
1- اول از همه پیدا کردن یک شریک خوب است مثلااگر کسی شرکت با مسئولیت محدود بخواهد ثبت کند حداقل تعداد سهامداران ان باید 2نفر باشد و اگر شرکت سهامی خاص بود تعداد سهامداران ان 3 نفر است نکته ای که دراینجا اهمیت است کسی که سرمایه بیشتری در شرکت دارد حق رای بالاتری هم دارد بههمین نسبت مسئولیت بالاتری در پرداخت دیون و بدهی های شرکت دارد .
2- دومین قدم انتخاب اسم شرکت است باید چند نامکه واژه ی بیگانه نبوده و فاقد سابقه ی ثبت بوده و دارای معنا است و با فرهنگاسلامی مطابقت دارد انتخاب کرد و به واحد تعیین نام اداره ی ثبت شرکت ها معرفیکرده
3- انتخاب موضوع فعالیت شرکت است برای مثال :فعالیت علمی و اموزشی یا پژوهشی و.... ولی بعضی از فعالیت ها نیاز به مجوز دارندکه برای ثبت شرکت باید ان را تهیه کرد
4- مشخص کردن نشانی شرکت است
5- سرمایه شرکت خود را تامین کنید به عنوان مثالبرای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه 100 هزار تومان در واقع مبلغ سرمایهاولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است برای همین عده ای برای اغاز به کارشرکت سرمایه 10 میلیون تومن در نظر می گیرند
6 – و در اخر هم چاپ اگهی در روزنامه رسمی بعد از تایید مدارک یک شماره ثبت شرکتداده می شود
که با دریافت یک شماره فقط یک قدم تا اغازفعالیت شرکت باقی می ماند باید اگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی چاپ کرد اطلاعاتیدر مورد نام شرکت . نوع فعالیت و اطلاعاتی از این دست را مطرح باید کرد و بعد ازچند مدت با مراجعه به دفتر روزنامه رسمی اگهی ثبت شرکت در ان درج می شود
نکته :
اساسنامه تکمیل شده شرکت یکی از مهمترین مدارکیاست که برایفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] باید داشت کپی شناسنامه همه ی اعضای شرکت کهبرابر اصل شده باشد که برای ثبت شرکت لازم است و همچنین باید گواهی عدم سوء پیشینههم به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود اگر فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشتهباشد این مجوز را هم باید تهیه کرد
مراحل اداری ثبت شرکت :
متقاضیان وقتی که تصمیم به هر یک از انواع شرکتها را گرفتند باید به حسابداری اداره مراجعه کنند و مدارک شرکت مورد نظر راخریداری و به ترتیب که در فوق ان اشاره شد ان را کامل کند و تمامی مدارک را درداخل یک پوشه پانچ می کند و متقاضی دوباره به حسابداری مراجه می کند و فیش تعییننام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور شرکت تجاری ثبتی اختصاصدارد و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید ( موسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیشتعیین نام می باشند)
قبل از اقدام ثبت شرکت باید بدانیم :»»
شرکت زمانی ثبت می شود که دو شریک وجود داستهباشد حداقل سرمایه به میزان 10000000
ریال وجود داشته باشد
در هنگام ثبت یک سهم شاید ناچیز به حساب اید ولیدر اینده نزدیک همان یک سهم ممکن است ارزشی بسیار در میزان سود شرکا و یا در تصمیمگیریهای شرکت خواهد داشته باشد
بهتر است از ابتدا یعنی زمانی که تصمیم می گیریمشرکتی را ثبت و راه اندازی نماییم حتما از مشاورین متخصص این رشته بهره گیریم تابا مشاورت با ان ها در گیر مسائلی از قبیل موارد یاد شده و یا مالیات و یا دعویحقوقی اتی و.... نگردیم