کاردرمانگر باید به بهره هوشی و نیز توانایی هایی که کودک دارد توجه کند و اقدام به کاردرمانی ذهنی وی نماید و از مجموعه آموزش ها در این زمینه بهره ببرد. کاردرمانی ذهنی دارای مزایای زیادی می باشد که از جمله آن به موارد زیر می توان اشاره کرد. این اقدامات سبب تقویت یافتن مهارت های از نوع شناختی اعم از تفکر کردن انتزاعی، قابلیت دستور پذیری، ادراک بالا، توجه مناسب، تقویت حافظه، حل انواع مسأله ها و نیز اصلاح کردن اختلال های رفتاری کودکان و تعمیم دادن آن ها به محیط بیرون می باشد.
هدفی که از انجام کاردرمانی ذهنی کودکان در مجموعه های پزشکی و یا کاردرمانی در منزل وجود دارد این می باشد که به ضعف هایی که در کودکان می باشد، پی برد و به آن ها در انجام کارهای ضروری و روزانه کمک کرد که به مرور سبب بهبود یافتن توانمندی های آن ها شود و کیفیت زندگی ارتقا یافته و بتوانند حضوری فعال با بهترین توانایی ها را در جامعه داشته باشند.
کاردرمانی ذهنی در منزل برای چه کودکانی انجام می شود

کاردرمانی در منزل برای افرادی که شرایط زیر را دارند انجام می شود: 1.کودکانی که نیازهای ویژه ای دارند یعنی کم توان ذهنی می باشند.
2.افرادی که در یادگیری ضعیف هستند. در انجام کار هایی مانند دیکته، خواندن، ریاضیات و مانند این ها با مشکل مواجه می شوند. 3.کودکانی که در توجه و تمرکز دچار اختلال هستند. 4.اشخاصی که اختلالات رفتاری دارند یعنی پرخاشگر هستند، به جویدن ناخن مشغول می شوند، شب ادراری دارند، گوشه نشین و منزوی هستند و یا مواردی از این قبیل در آن ها مشاهده می شود. 5.کودکی که بیش فعال بوده و توجه کمی دارد. 6. فردی که در یادگیری بسیار کند است و به عبارتی دیگر دیرآموز می باشد. 7.کودکانی که اختلالات نافذ رشد دارند به مانند اوتیسم و آسپرگر. 8. وجود بیماری هایی مانند متابولیکی، سندرم داون و سندرم ژنتیکی که جا به جایی این افراد مشکل می باشد.
9. اختلالاتی مانند بیش حسی و یا کم حسی. 10.عدم استفاده از اعضای بدن و یا انکار کردن وجود یک عضو در بدن. کاردرمانی در منزل مرکز طب نو چه خدماتی را ارائه می دهد

انجام فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] با مرکز خدمات پزشکی طب نو باعث تقویت شدن مهارت حرکتی به مانند دویدن، پرش از مانع ها و مانند این ها می شود.
هماهنگی کافی در حرکت و عملکرد مناسب در دست ها به وجود می آید یعنی انجام کار هایی مانند کار با قیچی، نوشتن، استفاده از ابزار ها و مانند این ها تقویت می شود. برای بهبود ارتباط و داشتن حضوری مفید در اجتماع مفاهیم اولیه آموزش داده می شود و به آن ها رنگ ها، عضو های بدن و مواردی از این قبیل آموزش داده می شود. مهارت های فرد در انجام کار هایی مانند نقاشی و ترسیم و استفاده از قلم افزایش می یابد.