استارت نخوردن و روشن نشدن خودرو اتفاقی است که ممکن برای همه ی ما پیش بیاید در این مطلب دلایل استارت نخوردن خودرو و روش تعمیر آن را بیان می کنیم.
اگر با استارت زدن هیچ اتفاقی نمی افتد احتمالا سیستم های الکتریکی خودرو دچار مشکل شده اند و اولین گام این است به سمت باتری خودرو برویم...ممکن است باتری خودرو در اثر فراموشی برای خاموش کردن وسایل الکتریکی داخل خودرو خالی شده باشد اگر مشکل حادی وجود نداشته باشد با باتری کردن حودرو روشن می شود وگرنه باید به فکر تعویض باتری باشیم. گاهی اوقات اختلال هایی در سیستم ایمنی خودرو ایجاد می شود که مانع از روشن شدن خودرو می شود. خرابی استارت یا سلونوئید به این نحو است که موقع استارت صدای تق تق می شنویم. اگر استارت میزنید و صدای موتور را میشنوید ولی خودرو روشن نمی شود مشکل خودرو مکانیکی است که بیشتر به محفظه ی احتراق مربوط است. یا سوخت به صورت صحیح رسانده نمی شود یا شمع موقع احتراق مشکل دارد. البته گرفتگی سیستم سوخت رسانی مهمترین مشکل استارت نخوردن در مسئله ی مکانیکی است که باید انژکتورها را تمیز کنیم.