هدف از ثبت ایده فکری چیست؟
حمایت از ایده ها و همچنین تفکرات نو و جدید لازمه ی خلاقیت و نوآوری و رشد بصورت صعودی در صنایع گوناگون است. از آنجایی که اشخاص خلاق و قابل ایده باید ارزشی ویژه برای تفکرات خود قائل شوند و تا بیشتر شاهد رشد روز افزون این ایده ها و تفکرات خلاقانه در جامعه شویم . این ایده های فکری بهبود مستمر در هر کار و صنعتی را موجب می شوند . بسیاری از توسعه و کارآفرینی ها در سطح کشوری در گرو این ایده های فکری می باشند از این جهت حمایت و ارزش گذاری بر ایده های فکری افراد نوآور و خلاق و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] لازمه ی هر جامعه قانون مند و مدنی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] های فکری
اشخاص حقوقی:

  • روزنامه ی تاسیس و همچنین روزنامه ی آخرین تغییرات شرکت
  • کپی از مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت
  • نمونه ای از ایده ی فکری یا توضیحات کامل در خصوص ایده
  • نشانی دقیق از محل فعالیت شرکت

اشخاص حقیقی:

  • کپی از مدارک شناسایی متقاضی
  • نمونه ی ایده فکری یا توضیحات کامل در مورد آن
  • نشانی دقیق پستی