نکات کلیدی در خصوص فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] و جانمایی سپتیک تانک

مکان استقرار فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

در حالت کلی برای اینکه مخزن سپتیک تانک بصورت صحیح در محل جانمایی شود حتما یک لایه بتن مگر 10 سانتی بصورت مسطح و تراز آماده می کنند تا سپتیک تانک روی این بخش بشیند . به همین دلیل است که می گوییم هیچ وقت سپتیک تانک را روی سنگلاخ و جایی که سنگهای نوک تیز وجود دارد مستقر نکنید .
نکته بعدی تراز بودن مکان سپتیک تانک است . چرا که بعد از پر شدن از فاضلاب به مرور زمان کار جداسازی مواد لجنی از پساب بدرستی انجام نمیگیرد و کار سپتیک تانک را دچار مشکل میکند . بدین صورت که بعد از انباشته شدن مواد فاضلابی در سپتیک تانک چون مخزن سپتیک تانک بصورت کج ( نا تراز ) موجود است در آن موقع باعث مخلوط شدن مجدد پساب با لجن و تداخل در عمل جداسازی می شود .
نحوه دفن مخزن سپتیک تانک

بعد از جانمایی صحیح سپتیک تانک نوبت به دفت مخزن فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] است که در اینجا بغل ( کناره ) های سپتیک تانک را از شن و ماسه پر و روی آن را هم از خاک نرم یا همان شن پر و دفن می نمایند . این دفن تا تاج سپتیک تانک بایستی صورت گیرد . سوال اینجاست که دریچه بازدید سپتیک تانک چه میشود ؟ آیا در زمین بصورت دفنی خواهد ماند ؟
جواب ساده است . وقتی ما سپتیک تانک را تا تاج در زمین دفن کنیم مسلما دریچه های بازدید سپتیک تانک هم روی زمین می مانند . پس نتیجه می گیریم که تاج سپتیک تانک با دریچه بازدید سپتیک تانک در یک راستا می باشند .