فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

معرفی ربات: این ربات برای جستجوی تورهای مسافرتی طراحی گردیده است.

توانایی ها:
1- جستجوی و نمایش تمامی تورهای داخلی
2- جستجوی و نمایش تمامی تورهای خارجی
3- جستجوی و نمایش تمامی تورهای نوروزی
شرح دستورات(Commands):
تمامی دستورات در قالب دکمه طراحی شده است و نیازی به تایپ دستور خاصی نیست. همچنین این امکان نیز طراحی شده است تا کاربر از دو روش تایپ نام شهر و یا انتخاب نام شهر از منو های موجود به جستجو بپردازد.

آدرس ربات:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
@FastTourBotفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]