فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ها دارای ساختار ۳ لایه بوده که دو لایه خارجی بعنوان
نمای کار بوده و لایه سوم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] تحت عنوان لایه عایقی بوده ،
که نقش عایقی این سازه را بر عهده داشته و می تواند از جنس پشم سنگ ، پلی استایرن و پلی اورتان ساخته شود.

دو لایه خارجی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بوسیله یک لایه چسب مخصوص به هسته عایقی چسبانده می شود.
این سه لایه با حداقل وزن ممکن، مقاومت و عملکرد بسیار خوبی را به سازه فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] می دهد

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ها دارای ساختار ۳ لایه بوده که دو لایه خارجی بعنوان
نمای کار بوده و لایه سوم فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] تحت عنوان لایه عایقی بوده ،
که نقش عایقی این سازه را بر عهده داشته و می تواند از جنس پشم سنگ ، پلی استایرن و پلی اورتان ساخته شود.


دو لایه خارجی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] بوسیله یک لایه چسب مخصوص به هسته عایقی چسبانده می شود.
این سه لایه با حداقل وزن ممکن، مقاومت و عملکرد بسیار خوبی را به سازه ساندویچ پنل می دهد
ساندویچ پانلها از لحاظ ساختار به ۲ صورتفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]وفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] ساخته می شوند.